Titulli Publikuar më Veprime
Broshure Informuese. 28-02-2019
Broshure Informuese.
Lista e Avokateve Kryesisht nga dt 07.02-31.122019. 12-02-2019
Lista e Avokateve Kryesisht per nga dt 07.02-31.12.2019
Buxheti i vitit 2019.Gjykata Permet 06-02-2019
Buxheti i vitit 2019.Gjykata Permet
Analiza Vjetore viti 2017 e Perditesuar. 05-02-2019
Analiza Vjetore viti 2017 e Perditesuar.
Analiza Vjetore viti 2016 e Perditesuar. 05-02-2019
Analiza Vjetore viti 2016 e Perditesuar.
Programi Vjetor viti 2019 ,Gjykata e Rrethit Gjyqesor Permet 05-02-2019
Programi Vjetor viti 2019 ,Gjykata e Rrethit Gjyqesor Permet
Njoftim .Shkolla e Magjistratures. 05-02-2019
Njoftim .Shkolla e Magjistratures.
Statistika e ceshtjeve te zgjidhura tre mujori i trete Viti 2018. 15-11-2018
Statistika e ceshtjeve te zgjidhura tre mujori i dyte Viti 2018. 15-11-2018
Statistika e ceshtjeve te zgjidhura tre mujori i pare Viti 2018. 15-11-2018