Titulli Publikuar më Veprime
Lista e Psikologeve Vlersues dhe Asistues qe Thirren ne sistemin e Drejtesise 05-10-2018
Lista e Psikologeve Vlersues dhe Asistues qe Thirren ne sistemin e Drejtesise
Manual Per te Drejtat e Njeriut. 20-04-2018
Manual Per te Drejtat e Njeriut.
Gjykata per te Drejtat e Njeriut. 20-04-2018
Gjykata per te Drejtat e Njeriut.
Kodi i Etikes. 11-01-2018
Kodi i Etikes Gjykates Rrethit Gjyqesor Permet.
Lista e Avokateve te Gjykates Se Rrethit Gjyqesor Permet. 17-07-2017
Lista e Avokateve prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Permet
Analiza e Vitit 2015 ,Gjykata e Rrethit Gjyqesor Permet
Analiza vjetore viti 2015
Formulari i kerkeses per trasparencen
Kerkesa per trasparencen
Lidhja Nr 1 Per programin e trasparences
Lidhja Nr 1, Per programin e trasparences
Lidhja Nr 1 programi i trasparences Korrik 2016
Lidhja Nr 1 e programi i trasparences e Perditesuar Korik 2016
List organika e-mailet zyrtare dhe telefonat zyrtare te Punonjesve te Gjykates
List organika e-mailet zyrtare dhe telefonat zyrtare te Punonjesve te Gjykates Permet