Titulli Publikuar më Veprime
Statistika e ceshtjeve te zgjidhura tre mujori i trete Viti 2018. 15-11-2018
Statistika e ceshtjeve te zgjidhura tre mujori i dyte Viti 2018. 15-11-2018
Statistika e ceshtjeve te zgjidhura tre mujori i pare Viti 2018. 15-11-2018
Analiza e Viti 2017 ,e perditesuar me te dhena te ardhura pas kryerjes se Analizes. 08-11-2018
Analiza e Viti 2017 ,e perditesuar me te dhena te ardhura pas kryerjes se Analizes.,per efekt studimi.
Analiza e Viti 2016 ,e perditesuar me te dhena te ardhura pas kryerjes se Analizes. 08-11-2018
Analiza e vitit 2016 , e perditesuar me te dhenat te ardhura pas kryerjes se Analizes ,per efekt studimi.
Lista e Psikologeve Vlersues dhe Asistues qe Thirren ne sistemin e Drejtesise 05-10-2018
Lista e Psikologeve Vlersues dhe Asistues qe Thirren ne sistemin e Drejtesise
Manual Per te Drejtat e Njeriut. 20-04-2018
Manual Per te Drejtat e Njeriut.
Gjykata per te Drejtat e Njeriut. 20-04-2018
Gjykata per te Drejtat e Njeriut.
Kodi i Etikes. 11-01-2018
Kodi i Etikes Gjykates Rrethit Gjyqesor Permet.
Lista e Avokateve te Gjykates Se Rrethit Gjyqesor Permet. 17-07-2017
Lista e Avokateve prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Permet