Titulli Publikuar më Veprime
Lista e Avokateve te Gjykates Se Rrethit Gjyqesor Permet. 17-07-2017
Lista e Avokateve prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Permet
Analiza e Vitit 2015 ,Gjykata e Rrethit Gjyqesor Permet
Analiza vjetore viti 2015
Formulari i kerkeses per trasparencen
Kerkesa per trasparencen
Lidhja Nr 1 Per programin e trasparences
Lidhja Nr 1, Per programin e trasparences
Lidhja Nr 1 programi i trasparences Korrik 2016
Lidhja Nr 1 e programi i trasparences e Perditesuar Korik 2016
List organika e-mailet zyrtare dhe telefonat zyrtare te Punonjesve te Gjykates
List organika e-mailet zyrtare dhe telefonat zyrtare te Punonjesve te Gjykates Permet
Programi i Trasparences Gjykata e Rrethit Gjyqesor Permet
Programi I Trasparences Gjykata e Rrethit Gjyqesor Permet.
Regjistri i kerkesave per trasparencen
Regjistri i kerkesave per trasparencen.