Për të pare listën e avokatëve klikoni në linkun e mëposhtëm:

http://www.dhka.org.al/#10112

 

1.Minushe  ÇOBO , NIPT :K38707272B ,  Nr Liç :543

2.Viron BIDIKA,     NIPT : K38707252K,  Nr Liç : 1472

3.Klodiana SHEMA , NIPT: L09104201D,   Nr Liç: 4212