Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
71019... 27 Kërkesa Penale Pashk Gjaci Vladimir 14-02-2018
71900... 21 Kërkesa Penale Ketra Bajrami Edmond Prokuroria E... 08-02-2018 22-2018-48 09-02-2018
76011... 18 Kërkesa Penale Rezarta Aliu Prokuroria E Rrethit... 05-02-2018
52307... 2 Kërkesa Me Të Dëmtuar Akuzues Rezarta Aliu Gjergji Prokuroria ... 05-02-2018
76011... 10 Kërkesa Penale Rezarta Aliu Prokuroria Rrethit G... 09-01-2018
76011... 7 Kërkesa Penale Rezarta Aliu Prokuroria E Rrethit... 09-01-2018 22-2018-39 06-02-2018
76011... 9 Kërkesa Penale Dritan Hasani Prokuroria E Rrethit... 09-01-2018 22-2018-58 20-02-2018
76011... 64 Kërkesa Penale Pashk Gjaci Prokuroria Rrethit G... 04-12-2017 22-2017-421 18-12-2017
52902... 44/4 Penale Themeli Dritan Hasani Valbona 30-11-2017 22-2018-24 24-01-2018
71000... 60 Kërkesa Penale Dritan Hasani Dashnor 23-11-2017 22-2017-382 24-11-2017