Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
53851... 10 Penale Themeli Dritan Hasani P|Rokuroria Permet ... 06-02-2019
76011... 25 Kërkesa Penale Dritan Hasani Prokuroria Permet 31-01-2019
71022... 24 Kërkesa Penale Pashk Gjaci Prokuroria E Rrethi... 23-01-2019
71900... 23 Kërkesa Penale Sokol Pina Enea Prokuroria E R... 19-01-2019 22-2019-25 20-01-2019
76006... 21 Kërkesa Penale Yrfet Shkreli Ernestina 16-01-2019 22-2019-46 04-02-2019
71035... 19 Kërkesa Penale Dritan Hasani Gezim Prokuroria E ... 14-01-2019 22-2019-22 16-01-2019
52809... 2 Kërkesa Me Të Dëmtuar Akuzues Pashk Gjaci Sofije 10-01-2019
71019... 16 Kërkesa Penale Dritan Hasani Gjykata Permet 08-01-2019
71019... 17 Kërkesa Penale Dritan Hasani Gjykata E Rrethit Gj... 08-01-2019
75013... 141/9 Kërkesa Penale Yrfet Shkreli Ermal Prokuroria E ... 21-12-2018 22-2019-38 30-01-2019