Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
70111... 91 Kërkesa Penale Dritan Hasani Arturo 13-09-2019
75013... 89 Kërkesa Penale Matilda Shalla Prokuroria Permet 03-09-2019 22-2019-306 03-09-2019
82300... 85 Kërkesa Penale Dritan Hasani Prokuroria Permet 30-07-2019
53409... 31 Penale Themeli Yrfet Shkreli Jorina Prokuroria P... 22-07-2019 22-2019-293 29-07-2019
53860... 30 Penale Themeli Yrfet Shkreli Izet Prokuroria Per... 22-07-2019 22-2019-294 29-07-2019
71019... 81 Kërkesa Penale Dritan Hasani Alban Prokuroria Pe... 22-07-2019
76011... 79 Kërkesa Penale Yrfet Shkreli Prokuroria Permet 16-07-2019
71019... 78 Kërkesa Penale Yrfet Shkreli Vladimir Prokuroria... 16-07-2019
75013... 74 Kërkesa Penale Matilda Shalla Fatri Prokuroria Pe... 11-07-2019 22-2019-259 13-07-2019
76011... 73 Kërkesa Penale Dritan Hasani Prokuroria Permet 11-07-2019