Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
59137... 6 Kërkesa Me Të Dëmtuar Akuzues Yrfet Shkreli Vladimir 25-06-2019 09-07-2019
71019... 67 Kërkesa Penale Dritan Hasani Prokuroria E Rrethit... 21-06-2019
59137... 5 Kërkesa Me Të Dëmtuar Akuzues Dritan Hasani Eliona 21-06-2019
76011... 66 Kërkesa Penale Yrfet Shkreli Prokuroria Permet 20-06-2019
76011... 59 Kërkesa Penale Yrfet Shkreli Prokuroria Permet 27-05-2019
76003... 57 Kërkesa Penale Yrfet Shkreli Prokurororia Permet ... 21-05-2019 22-2019-218 19-06-2019
71039... 56 Kërkesa Penale Dritan Hasani Aleksander Prokuror... 20-05-2019 22-2019-206 11-06-2019
53860... 23 Penale Themeli Dritan Hasani Marjano Prokuroria ... 15-05-2019 22-2019-183 22-05-2019
53860... 22 Penale Themeli Yrfet Shkreli Prokuroria Permet D... 06-05-2019 22-2019-184 22-05-2019
76011... 52 Kërkesa Penale Yrfet Shkreli Prokuroria Permet 02-05-2019