Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
21238... 57 Civile Themeli Dritan Hasani Shoqata Mbareshtrues... 19-03-2018
21238... 58 Civile Themeli Rezarta Aliu Marie Rudolf Adria... 19-03-2018
21253... 55 Civile Themeli Dritan Hasani Komuniteti Bektashia... 16-03-2018
21364... 56 Civile Themeli Rezarta Aliu Leonard Alban 16-03-2018 22-2018-97 20-03-2018
11101... 23 Kërkesa Civile Pashk Gjaci Aliko Drejtoria Raj... 16-03-2018
11233... 2 Urdhëra Ekzekutimi Dritan Hasani Shoqeria F.A 16-03-2018 22-2018-93 19-03-2018
11233... 3 Urdhëra Ekzekutimi Dritan Hasani Shoqeria Faf Sha 16-03-2018 22-2018-94 19-03-2018
11101... 22 Kërkesa Civile Rezarta Aliu Lirika Drejtoria Ra... 12-03-2018
21334... 52 Civile Themeli Pashk Gjaci Vasie Drejtoria Raj... 12-03-2018 22-2018-84 13-03-2018
21250... 21 Kërkesa Civile Pashk Gjaci Agim Zyra E Gjendje... 09-03-2018