Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
21238... 147 Civile Themeli Dritan Hasani Gazmor Altin Mario... 09-07-2019
21240... 145 Civile Themeli Yrfet Shkreli Mysafet Bashkia Kel... 08-07-2019
11233... 24 Urdhëra Ekzekutimi Dritan Hasani Fondi Besa Sh.A 08-07-2019
11233... 26 Urdhëra Ekzekutimi Dritan Hasani Fondi Besa Sh.A 08-07-2019
11233... 25 Urdhëra Ekzekutimi Dritan Hasani Fondi Besa Sh.A 08-07-2019
11101... 53 Kërkesa Civile Dritan Hasani Elisabeta Drejtoria... 08-07-2019
21246... 144 Civile Themeli Yrfet Shkreli Ajdili Agjencia E T... 04-07-2019
11233... 17 Urdhëra Ekzekutimi Dritan Hasani Micro Credit Albania... 03-07-2019 22-2019-238 04-07-2019
11233... 23 Urdhëra Ekzekutimi Dritan Hasani Micro Credit Albania... 03-07-2019 22-2019-244 04-07-2019
11233... 18 Urdhëra Ekzekutimi Dritan Hasani Micro Credit Albania... 03-07-2019 22-2019-239 04-07-2019