Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
90007... 97 Kërkesa Civile Dritan Hasani Jonida 18-11-2019
11005... 214 Civile Themeli Dritan Hasani Jurgen Bashkia Perm... 18-11-2019
21255... 95 Kërkesa Civile Yrfet Shkreli Zyra E Përmbarimit G... 15-11-2019 22-2019-446 20-11-2019
11101... 96 Kërkesa Civile Yrfet Shkreli Vladimir Drejtoria ... 15-11-2019
11233... 38 Urdhëra Ekzekutimi Dritan Hasani Micro Credit Albania... 12-11-2019 22-2019-432 13-11-2019
99108... 94 Kërkesa Civile Yrfet Shkreli Foto 12-11-2019 22-2019-435 13-11-2019
21378... 212 Civile Themeli Yrfet Shkreli Shoqeria Micro Credi... 12-11-2019
21378... 211 Civile Themeli Dritan Hasani Shoqeria Micro Credi... 12-11-2019
21282... 208 Civile Themeli Dritan Hasani Shoqëria E Parë Fina... 11-11-2019
11101... 93 Kërkesa Civile Dritan Hasani Fatmire Drejtoria R... 08-11-2019