Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
11233... 35 Urdhëra Ekzekutimi Dritan Hasani Shoqeria Oshee Sh.A ... 12-12-2017 22-2017-419 13-12-2017
11233... 34 Urdhëra Ekzekutimi Dritan Hasani Micro Credit Albania... 11-12-2017 22-2017-418 13-12-2017
21250... 91 Kërkesa Civile Dritan Hasani Kujtim Zyra E Gjend... 07-12-2017
21292... 164 Civile Themeli Rezarta Aliu Mysafet Zyra E Regj... 05-12-2017 22-2017-420 13-12-2017
21335... 165 Civile Themeli Dritan Hasani Lami Drejtoria Rajo... 05-12-2017
11101... 90 Kërkesa Civile Pashk Gjaci Vladimir Drejtoria ... 01-12-2017
11233... 33 Urdhëra Ekzekutimi Pashk Gjaci Shoqeria Oshee.Sha. ... 30-11-2017 22-2017-395 30-11-2017
90007... 89 Kërkesa Civile Pashk Gjaci Gjykata Rrethit Gjyq... 23-11-2017 22-2017-380 23-11-2017
11101... 88 Kërkesa Civile Dritan Hasani Jorgulla Drejtoria ... 21-11-2017
21239... 161 Civile Themeli Dritan Hasani Vasil Agjensia Traj... 16-11-2017 22-2017-377 23-11-2017