Title Published on Actions
Shpallje lëvizje paralele dhe pranim në sherbimin cilvil Specialit It 22/06/2021
Gjykata Kavaje shpallje vend pune 28/05/2021
Gjykata Kavaje shpallje vend pune 28/05/2021
Gjykata e Kavajes vend pune per Shefe Finance 10/05/2021
Shpallje per Kryesekretar Gjykata Administrative Shkalla e Pare Durrës 06/05/2021
Shpallje Sekretare gjyqesore gjykata Kukës 28/04/2021
Njoftim per shpallje procedure levije paraleke dhe nga sherbimi civil per pozicionin e punës IT 22/04/2021
Shpallje lëvizje paralele për tre sekretar gjyqësor Durrës 16/04/2021
Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak Gjykata Lushnje 16/04/2021
Shpallje levizje paralele arkivist Gjykata Administrative Tirane 14/04/2021