Title Published on Actions
Njoftim me shpallje për shtetasin Kreshnik Gjini 29/09/2022
Njoftim me shpallje për shtetasen Marte Gjini 29/09/2022
Njoftim me shpallje për shtetasen Engjisara Gjini 29/09/2022
Njoftim me shpallje për shtatsen Prena Gjini 29/09/2022
Njoftim me shpallje shkurtim vendimi për shtetasin James Caka 23/09/2022
Njoftim me shpallje për shtetasin Fatmir Dishuka 20/09/2022
Njoftim me shpallje për shtetasin Demir Muharremi 20/09/2022
Njoftim me shpallje për shtetasin Altin Noj 20/09/2022
Njoftim me shpallje për shtetasen Nazmije Dervishi 20/09/2022
Njoftim me shpallje për shtetasen Natasha Leka 20/09/2022