Title Published on Actions
Njoftim me shpallje Matilda Elezi dhe Erigers Kola 23/11/2021
Njoftim me shpallje per Zgjidhje martese Edesa Tefaj dhe Aurel Tefaj 23/11/2021
SHPALLJE SHKURTIM VENDIMI GER NJOFTIMIN E SHTETASVE LUBJANA OSMANI DHE NERTIL OSMANI) 23/11/2021
Njoftim me shpallje nr.137 22/11/2021
Njoftim me Shpallje Denis Kolaveri 16/11/2021
Shitjen e sendit te paluajtshem ne Ankand 10/11/2021
NJOFTIMIN ME SHPALLJE PËR SHTETASIN DRITAN AJAZ MUCA 10/11/2021
Njoftim me shpallje Shpresa Adem Cipari 10/11/2021
SHPALLJE KONKURIMI PËR VEND TË LIRË PUNE 30/09/2021
SHPALLJE KONKURIMI PËR VEND TË LIRË PUNE NË POZICION SERKRETAR GJYQËSOR.
SHPALLJE SHKURTIM VENDIMI 28/09/2021
SHPALLJE SHKURTIM VENDIMI