Title Published on Actions
Mbledhja e Këshillit për projekt Buxhetin e Gjykatës 01/04/2021
Me daten 01.04.2021 ne ambjentet e gjykates u mbajt mbledhja e keshillit te gjykates per projekt buxhetin afatt mesem 2022-2024