Number Act number Reg description Judge Name Parties Registered date Decision number Decision date Actions
23002... 47 Kërkesa Civile Rexhep Karaj Marte Mark 11/11/2019
21236... 336 Civile Themeli Artan Çupi Qemal Drejtoria Raj... 08/11/2019
11233... 109 Urdhëra Ekzekutimi Ali Koleci Drilon Micro Credit... 07/11/2019
11233... 110 Urdhëra Ekzekutimi Artan Çupi Sokol Final 07/11/2019
21236... 335 Civile Themeli Rexhep Karaj Ramazan Drejtoria R... 07/11/2019
11233... 108 Urdhëra Ekzekutimi Rexhep Karaj Micro Credit Besjan... 07/11/2019 36-2019-887 11/11/2019
11233... 111 Urdhëra Ekzekutimi Murat Lleshi Sabri Final 07/11/2019 36-2019-886 11/11/2019
11233... 112 Urdhëra Ekzekutimi Ali Koleci Andi Final 07/11/2019
11233... 113 Urdhëra Ekzekutimi Murat Lleshi Anjeza Micro Credit... 07/11/2019 36-2019-889 11/11/2019
21249... 333 Civile Themeli Rexhep Karaj Sokol Bashkia Klos ... 05/11/2019