Emri Data e fillimit të punës
Gilda Hoxha (llambraj) 18-03-2019
Nertila Kape 08-03-2019
Artan Haradinaj 04-12-2018
Edvan Veçani 08-03-2019
Ëngjëllushe Tahiri 01-07-2019
Ali Koleci 17-10-2007
Artan Çupi 17-10-2007
Rexhep Karaj 17-10-2007
Murat Lleshi 17-10-2007
Vesel Bako 17-10-2007