Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
58323... 68 Penale Themeli Murat Lleshi Prokuroria E Rrethit... 29-07-2019
71019... 76 Kërkesa Penale Murat Lleshi Prokuroria E Rrethit... 29-07-2019
61003... 113 Kërkesa Penale Murat Lleshi Prokuroria E Rrethit... 27-07-2019
71019... 75 Kërkesa Penale Artan Çupi Prokuroria E Rrethit... 26-07-2019
61003... 112 Kërkesa Penale Murat Lleshi Prokuroria E Rrethit... 26-07-2019
82000... 134 Kërkesa Penale Artan Çupi Ervin 25-07-2019
82000... 135 Kërkesa Penale Ali Koleci Amarildo 25-07-2019
82000... 136 Kërkesa Penale Murat Lleshi Florin 25-07-2019
82000... 133 Kërkesa Penale Ali Koleci Ahmet 23-07-2019
71000... 111 Kërkesa Penale Murat Lleshi Ermir 23-07-2019 36-2019-651 29-07-2019