Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
60005... 45 Masa Sigurimi Rexhep Karaj Luan 15-10-2020
58318... 72 Penale Themeli Rexhep Karaj Sebasion Prokuroria... 15-10-2020
60005... 46 Masa Sigurimi Rexhep Karaj Altin 15-10-2020
60005... 44 Masa Sigurimi Murat Lleshi Hasan 14-10-2020
80002... 20 Kërkesa Penale Rexhep Karaj Vladi 13-10-2020
82000... 108 Kërkesa Penale Murat Lleshi Erlind 13-10-2020
82000... 109 Kërkesa Penale Murat Lleshi Vladi 13-10-2020
52307... 71 Kërkesa Me Të Dëmtuar Akuzues Murat Lleshi Mali 12-10-2020
61014... 115 Masa Sigurimi Rexhep Karaj Prokuroria E Rrethit... 09-10-2020
53811... 70 Penale Themeli Rexhep Karaj Islam Prokuroria E ... 07-10-2020