Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
21250... 301 Civile Themeli Rexhep Karaj Naile Drejtoria Raj... 03-11-2017
11233... 1042 Urdhëra Ekzekutimi Rexhep Karaj Vere 02-11-2017
21258... 300 Civile Themeli Murat Lleshi Auto France Lubrican... 02-11-2017
11233... 1043 Urdhëra Ekzekutimi Artan Çupi Petrit Shpresa 02-11-2017
11233... 997 Urdhëra Ekzekutimi Artan Çupi Oshee Tirane 31-10-2017 36-2017-1571 01-11-2017
11233... 998 Urdhëra Ekzekutimi Murat Lleshi Oshee Tirane 31-10-2017 36-2017-1588 01-11-2017
11233... 1001 Urdhëra Ekzekutimi Murat Lleshi Oshee Tirane 31-10-2017 36-2017-1576 01-11-2017
11233... 1012 Urdhëra Ekzekutimi Artan Çupi Oshee Tirane 31-10-2017 36-2017-1572 01-11-2017
11233... 1015 Urdhëra Ekzekutimi Rexhep Karaj Oshee Tirane 31-10-2017 36-2017-1599 02-11-2017
11233... 1016 Urdhëra Ekzekutimi Murat Lleshi Oshee Tirane 31-10-2017 36-2017-1585 01-11-2017