Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
21250... 301 Civile Themeli Rexhep Karaj Naile Drejtoria Raj... 03-11-2017
11233... 1043 Urdhëra Ekzekutimi Artan Çupi Petrit Shpresa 02-11-2017
21258... 300 Civile Themeli Murat Lleshi Auto France Lubrican... 02-11-2017
11233... 1042 Urdhëra Ekzekutimi Rexhep Karaj Vere 02-11-2017
11233... 1003 Urdhëra Ekzekutimi Murat Lleshi Oshee Tirane 31-10-2017 36-2017-1587 01-11-2017
11233... 1007 Urdhëra Ekzekutimi Rexhep Karaj Oshee Tirane 31-10-2017 36-2017-1597 02-11-2017
11233... 1011 Urdhëra Ekzekutimi Murat Lleshi Oshee Tirane 31-10-2017 36-2017-1586 01-11-2017
11233... 1019 Urdhëra Ekzekutimi Murat Lleshi Oshee Tirane 31-10-2017 36-2017-1583 01-11-2017
11233... 1021 Urdhëra Ekzekutimi Rexhep Karaj Oshee Tirane 31-10-2017 36-2017-1601 02-11-2017
11233... 1033 Urdhëra Ekzekutimi Rexhep Karaj Oshee Tirane 31-10-2017 36-2017-1604 02-11-2017