Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
21250... 253 Civile Themeli Artan Çupi Hatixhe Drejtoria R... 29-07-2019
21250... 254 Civile Themeli Ali Koleci Abdi 29-07-2019
11233... 72 Urdhëra Ekzekutimi Ali Koleci Banka Alpha 29-07-2019
21012... 29 Kërkesa Civile Ali Koleci Fredi 29-07-2019
11233... 71 Urdhëra Ekzekutimi Murat Lleshi Banka Alpha 29-07-2019
90200... 68 Urdhëra Ekzekutimi Ali Koleci Micro Credit Albani... 26-07-2019
90200... 70 Urdhëra Ekzekutimi Murat Lleshi Micro Credit Albania... 26-07-2019
90600... 66 Urdhëra Ekzekutimi Artan Çupi Micro Credit Albani... 26-07-2019
90200... 69 Urdhëra Ekzekutimi Ali Koleci Micro Credit Albani... 26-07-2019
90200... 67 Urdhëra Ekzekutimi Murat Lleshi Micro Credit Albani... 26-07-2019