Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
21250... 301 Civile Themeli Rexhep Karaj Naile Drejtoria Raj... 03-11-2017
21258... 300 Civile Themeli Murat Lleshi Auto France Lubrican... 02-11-2017
11233... 1043 Urdhëra Ekzekutimi Artan Çupi Petrit Shpresa 02-11-2017
11233... 1042 Urdhëra Ekzekutimi Rexhep Karaj Vere 02-11-2017
11233... 1000 Urdhëra Ekzekutimi Ali Koleci Oshee Tirane 31-10-2017 36-2017-1615 06-11-2017
11233... 1002 Urdhëra Ekzekutimi Rexhep Karaj Oshee Tirane 31-10-2017 36-2017-1595 02-11-2017
11233... 1004 Urdhëra Ekzekutimi Artan Çupi Oshee Tirane 31-10-2017 36-2017-1566 01-11-2017
11233... 1008 Urdhëra Ekzekutimi Murat Lleshi Oshee Tirane 31-10-2017 36-2017-1577 01-11-2017
11233... 1009 Urdhëra Ekzekutimi Ali Koleci Oshee Tirane 31-10-2017 36-2017-1623 06-11-2017
11233... 1014 Urdhëra Ekzekutimi Ali Koleci Oshee Tirane 31-10-2017 36-2017-1624 06-11-2017