Titulli Publikuar më Veprime
Rregullore e Gjykates se Rrethit Gjyqesor Lushnje
RREGULLORE PER PERDORIMIN E PAJISJEVE ELEKTRONIKE 19-09-2017
Në zbatim të Ligjit nr.10296 datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, u hartua Plani i Veprimit Për Përmirësimin e Sistemit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit Për Vitin 2013. Në këtë plan janë parashikuar masat konkrete që do të ndërmerren në funksion të përmirësimit të sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit. Ky plan veprimi, përfshin dhe hartimin e rregulloreve të brendshme ose përmirësimin e rregulloreve ekzistuese, si dhe hartimin e një rregullore specifike, ku përcaktohet protokolli i ruajtjes dhe mbrojtjes së informacionit të përdoruesve të GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR LUSHNJË, si dhe kontrolli periodik i pajisjeve kompjuterike. Kjo rregullore po rifreskohet duke marë parasysh dhe udhëzimin e dërguar nga ZABGJ-ja nr. 217 Prot datë 21.03.2017 , për Teknologjinë e Informacionit.
Rregullore Per perdorimin e P.Elektronike Gjykata Lushnje 22 MARS 2017 e rifreskuar 06-11-2017
Rregullore Per perdorimin e P.Elektronike Gjykata Lushnje 22 MARS 2017 e rifreskuar. Kjo rregullore po rifreskohet duke marë parasysh dhe udhëzimin e dërguar nga ZABGJ-ja nr. 217 Prot datë 21.03.2017 , për Teknologjinë e Informacionit.