Titulli Publikuar më Veprime
LISTA E RE E APELIT VLORE PER DATEN 20.09.2018 18-09-2018
LISTA E RE E APELIT VLORE PER DATEN 19.09.2018 18-09-2018
LISTA E RE E APELIT VLORE PER DATEN 18.09.2018 18-09-2018
LISTA E APELIT VLORE PER DATEN 27.09.2018 18-09-2018
LISTA E APELIT VLORE PER DATEN 25.09.2018 18-09-2018
LISTA E APELIT VLORE PER DATEN 20.09.2018 18-09-2018
LISTA E APELIT VLORE PER DATEN 04.10.2018 18-09-2018
LISTA E APELIT VLORE PER DATEN 02.10.2018 18-09-2018
FORMULARE PER TE DHENAT E KONTAKTIT 11-04-2018
FORMULARE PER TE DHENAT E KONTAKTIT per te siguruar njoftimin e paleve dhe personave e thirrur ne gjykim. Duhet te plotesohet nga palet se bashku me kerkese padine.
SHPALLJE VENDIMI DREJTUAR FLORIAN EDMOND MAFIQI 03-04-2018