Titulli Publikuar më Veprime
NJOFTIM VEND TE LIRE PUNE IT 21-05-2019
LISTE E EKSPERTEVE 24-04-2019
MBLEDHJA E KESHILLIT TE GJYKATES LUSHNJE PER PROJEKTBUXHETIN 11-04-2019
FORMULARI PER TE DHENAT E KONTAKTIT 29-01-2019
FORMULARI PER TE DHENAT E KONTAKTIT Plotesohet sakte gjate dorzimit ne K/sekretari te kerkesave/kerkes padive etj.
STRUKTURA DHE ORGANIKE E GJYKATES 28-01-2019
NJOFTIM PARAPRAK PER MOS ZHVILLIM E SEANCAVE GJYQESORE TE DT.30.11.2018 ME GJYQTARE SAEMIRA HILA 23-11-2018
FORMULARE PER TE DHENAT E KONTAKTIT 11-04-2018
FORMULARE PER TE DHENAT E KONTAKTIT per te siguruar njoftimin e paleve dhe personave e thirrur ne gjykim. Duhet te plotesohet nga palet se bashku me kerkese padine.
AFISHIM ME SHPALLJE DREJTUAR BILBIL HOXHA, GRAMOS HOXHA ETJ. 30-03-2018
AFISHIM ME SHPALLJE DREJTUAR BILBIL HOXHA, GRAMOS HOXHA , GENTIAN HOXHA, SABIRE HOXHA, OSMAN ERVISHI, HAMIT SARAÇI, SHKELQIM SULA, PLLUMB MEÇI
SHPALLJE VENDIMI DREJTUAR THEODHORAQ SPIRO SHUTI 28-03-2018
SHPALLJE VENDIMI DREJTUAR KIMETE MUSTAFA IBRAHISMKA 28-03-2018