Titulli Publikuar më Veprime
NJOFTIM PER ZHVILLIMIN E MBLEDHJES SE PERGJITHSHME TE GJYQTAREVE TE GJYKATES NE DATE 25.07.2019 16-07-2019
PROCES VERBAL DISKUTIM LIDHUR ME KANDIDATURAT PER IT 25-06-2019
PROCES VERBAL DISKUTIM KERKESE DOREHEQJE 25-06-2019
NJOFTIM VEND TE LIRE PUNE IT 21-05-2019
LISTE E EKSPERTEVE 24-04-2019
MBLEDHJA E KESHILLIT TE GJYKATES LUSHNJE PER PROJEKTBUXHETIN 11-04-2019
FORMULARI PER TE DHENAT E KONTAKTIT 29-01-2019
FORMULARI PER TE DHENAT E KONTAKTIT Plotesohet sakte gjate dorzimit ne K/sekretari te kerkesave/kerkes padive etj.
STRUKTURA DHE ORGANIKE E GJYKATES 28-01-2019
NJOFTIM PARAPRAK PER MOS ZHVILLIM E SEANCAVE GJYQESORE TE DT.30.11.2018 ME GJYQTARE SAEMIRA HILA 23-11-2018
FORMULARE PER TE DHENAT E KONTAKTIT 11-04-2018
FORMULARE PER TE DHENAT E KONTAKTIT per te siguruar njoftimin e paleve dhe personave e thirrur ne gjykim. Duhet te plotesohet nga palet se bashku me kerkese padine.