Titulli Publikuar më Veprime
RREGJISTRI I KERKESAVE
RREGJISTRI I KERKESAVE
PROGRAMI I TRANSPARENCES 06-11-2017
PROGRAMI I TRANSPARENCES
lidhja_3_kerkese_per_info 06-11-2017
FORMULARI I KERKESES PER INFO
lidhja_3_pergjigje_per_info 06-11-2017
FORMULARI I PERGJIGJES PER INFO
lidhja_4a_pergjigje_per_refuzim_te_formes_se_kerkuar 06-11-2017
lidhja_4a_pergjigje_per_refuzim_te_formes_se_kerkuar
lidhja_4b_format_i_zgjatjes_se_afatit 06-11-2017
lidhja_4b_format_i_zgjatjes_se_afatit
lidhja_4c_pergjigje_per_mos_rishikimin_e_dok_te_klasifikuar 06-11-2017
lidhja_4c_pergjigje_per_mos_rishikimin_e_dok_te_klasifikuar
RREGJISTRI I KERKESAVE 22-01-2019
Lidhja Nr.3 (Pergjigja) 30-08-2019
Statistika Vjetore 2020 Pjesa e Pare 03-02-2021