Titulli Publikuar më Veprime
SHPALLJE VENDIMI DREJTUAR BEHIJE META 14-10-2019
SHPALLJE ANKIMI DREJTUAR ANGELA LA ROSA 14-10-2019
NJOFTIM ME AFISHIM PUBLIK PER TE PANDEHURIN BESNIK STAFA 11-10-2019
NJOFTIM ME AFISHIM PUBLIK PER TE PANDEHURIN DASARET KOÇI 11-10-2019
AFISHIM ME SHPALLJE DREJTUAR MARSIDA GURI 10-10-2019
SHPALLJE VENDIMI DREJTUAR ÇERÇIZ MUSAKU SHQIPONJA MUSAKU ERMIR MUSAKU ETJ 10-10-2019
SHPALLJE VENDIMI DREJTUAR MAJLINDA RUÇI (MUSAKU) LAVDIE PISHA(MUSAKU) LAURETA KLLOGJERI(MUSAKU) 10-10-2019
SHPALLJE VENDIMI DREJTUAR HAJRIJE KERMEZO(MUSAKU) 10-10-2019
SHPALLJE VENDIMI DREJTUAR ENKELEJDA CYCA(MUSAKU) 10-10-2019
AFISHIM ME SHPALLJE DREJTUAR EDLIRA KAJA 10-10-2019