Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
71107... 356 Penale Themeli Zeta Terpollari Rovena Albert 18-09-2018
52809... 355 Penale Themeli Esmeralda Çeka Kozma 17-09-2018
53880... 350 Penale Themeli Saemira Hila Merita Begator 13-09-2018
53101... 349 Penale Themeli Esmeralda Çeka Rovena Maradona 10-09-2018
52307... 345 Penale Themeli Zeta Terpollari Besim 06-09-2018
52902... 344 Penale Themeli Saemira Hila Rovena Erion 06-09-2018
52809... 342 Penale Themeli Saemira Hila Albert 06-09-2018
58317... 343 Penale Themeli Zeta Terpollari Merita Bektash 06-09-2018 64-2018-1577 17-09-2018
52902... 346 Penale Themeli Ersida Bajgora Ledia Joventina 06-09-2018
52307... 347 Penale Themeli Saemira Hila Josif 06-09-2018