Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
52904... 451 Penale Themeli Zeta Terpollari Dianisd 17-12-2018
52902... 448 Penale Themeli Saemira Hila Jonida 17-12-2018
53815... 449 Penale Themeli Ersida Bajgora Merita Klaus 17-12-2018
53928... 435 Penale Themeli Ersida Bajgora Natasha Gëzim Ervi... 26-11-2018
60001... 403 Kërkesa Penale Ersida Bajgora Viktor 22-11-2018
53928... 414 Penale Themeli Zeta Terpollari Natasha Qazim 05-11-2018
71107... 416 Penale Themeli Zeta Terpollari Rovena Hysni 05-11-2018 64-2018-2374 04-12-2018
60002... 153 Masa Sigurimi Saemira Hila Prokuroria Lushnje 03-11-2018
53928... 412 Penale Themeli Ersida Bajgora Arben Marjus 01-11-2018
52904... 397 Penale Themeli Zeta Terpollari Erion 25-10-2018 64-2018-2346 03-12-2018