Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
71107... 312 Penale Themeli Ersida Bajgora Natasha Valiter 09-07-2018
53800... 210 Kërkesa Penale Esmeralda Çeka Selami Arben Bleda... 28-06-2018
52902... 300 Penale Themeli Saemira Hila Fabiola Elton 25-06-2018
58317... 293 Penale Themeli Ersida Bajgora Merita Afrim 18-06-2018
58321... 286 Penale Themeli Ersida Bajgora Natasha Edi 07-06-2018
53928... 280 Penale Themeli Zeta Terpollari Natasha Lefteri 30-05-2018 64-2018-1045 12-06-2018
52810... 272 Penale Themeli Zeta Terpollari Shpetim 28-05-2018
58321... 279 Penale Themeli Saemira Hila Skender Vlashi 28-05-2018
61004... 89 Kërkesa Penale Saemira Hila Prokuroria Lushnje 24-05-2018 64-2018-977 28-05-2018
53928... 263 Penale Themeli Ersida Bajgora Skender Bujar 17-05-2018