Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
52902... 159 Penale Themeli Ersida Bajgora Marina 18-01-2018
52904... 155 Penale Themeli Ersida Bajgora Dianisd 11-01-2018
52307... 158 Penale Themeli Ersida Bajgora Ylli Izmir 11-01-2018
71107... 152 Penale Themeli Zeta Terpollari Skender Albina 05-01-2018
53928... 153 Penale Themeli Ersida Bajgora Natasha Sofokli 05-01-2018
58344... 154 Penale Themeli Zeta Terpollari Arben Petrit 05-01-2018
71107... 151 Penale Themeli Ersida Bajgora Fatmir Natasha 05-01-2018
58317... 459/149 Penale Themeli Zeta Terpollari Merita Rustem 29-12-2017
58317... 454/144 Penale Themeli Ersida Bajgora Merita Kapedan 26-12-2017
53880... 452/142 Penale Themeli Zeta Terpollari Merita Julien 26-12-2017