Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
61004... 34 Kërkesa Penale Saemira Hila Prokuroria Lushnje 17-04-2019 64-2019-897 18-04-2019
52902... 169 Penale Themeli Esmeralda Çeka Erjon 15-04-2019
53006... 152 Penale Themeli Zeta Terpollari Rovena Dhurata 28-03-2019
53914... 153 Penale Themeli Saemira Hila Anila 28-03-2019 64-2019-779 18-04-2019
53312... 22 Kërkesa Penale Esmeralda Çeka Artan Gramoz Gjyka... 18-03-2019
58345... 147 Penale Themeli Zeta Terpollari Natasha Gjergji 07-03-2019 64-2019-684 26-03-2019
53928... 121 Penale Themeli Zeta Terpollari Natasha Jeton Agro... 18-02-2019 64-2019-824 16-04-2019
53879... 118 Penale Themeli Zeta Terpollari Merita Durim 14-02-2019 64-2019-422 01-03-2019
53310... 117 Penale Themeli Esmeralda Çeka Merita Artan 11-02-2019 64-2019-498 08-03-2019
58321... 105 Penale Themeli Ersida Bajgora Merita Renato 04-02-2019