Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
52902... 308 Penale Themeli Zeta Terpollari Marina 10-10-2019
71107... 303 Penale Themeli Esmeralda Çeka Merita Gëzim 08-10-2019
52904... 302 Penale Themeli Saemira Hila Denison 07-10-2019
52307... 287 Penale Themeli Lorena Çabej Andon 26-09-2019
58345... 276 Penale Themeli Esmeralda Çeka Natasha Xhejsi 17-09-2019 64-2019-1989 02-10-2019
60002... 156 Masa Sigurimi Zeta Terpollari Prokuroria E Rrethit... 15-09-2019 64-2019-1864 04-10-2019
61006... 155 Masa Sigurimi Saemira Hila Komisariati I Polici... 14-09-2019 64-2019-1830 17-09-2019
61008... 150 Masa Sigurimi Esmeralda Çeka Mikel 12-09-2019 64-2019-1852 24-09-2019
80001... 79 Kërkesa Penale Saemira Hila Ardit 06-09-2019
60005... 137 Masa Sigurimi Esmeralda Çeka Prokuroria Lushnje 06-09-2019 64-2019-1773 24-09-2019