Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
53928... 121 Penale Themeli Zeta Terpollari Natasha Jeton Agro... 18-02-2019
53879... 118 Penale Themeli Zeta Terpollari Merita Durim 14-02-2019 64-2019-422 01-03-2019
53310... 117 Penale Themeli Esmeralda Çeka Merita Artan 11-02-2019
53101... 106 Penale Themeli Ersida Bajgora Skender Jetmir 04-02-2019
58321... 105 Penale Themeli Ersida Bajgora Merita Renato 04-02-2019
53815... 102 Penale Themeli Esmeralda Çeka Merita Ikert 31-01-2019
53880... 101 Penale Themeli Zeta Terpollari Natasha Gazmir 30-01-2019 64-2019-284 12-02-2019
52307... 94 Penale Themeli Ersida Bajgora Mimoza 24-01-2019
52307... 95 Penale Themeli Saemira Hila Fëllëzë 24-01-2019
71107... 88 Penale Themeli Esmeralda Çeka Natasha Begtash 23-01-2019 64-2019-285 19-02-2019