Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
21324... 679 Civile Themeli Saemira Hila ***** 12-07-2021
11217... 685 Civile Themeli Miranda Nakaj ***** 12-07-2021
23000... 138 Kërkesa Civile Saemira Hila ***** 12-07-2021
90003... 390 Urdhëra Ekzekutimi Miranda Nakaj ***** 12-07-2021
90003... 393 Urdhëra Ekzekutimi Esmeralda Çeka ***** 12-07-2021
90003... 404 Urdhëra Ekzekutimi Arjeta Lika ***** 12-07-2021
90003... 391 Urdhëra Ekzekutimi Arjeta Lika ***** 12-07-2021
90003... 399 Urdhëra Ekzekutimi Arjeta Lika ***** 12-07-2021
90003... 402 Urdhëra Ekzekutimi Saemira Hila ***** 12-07-2021
21012... 680 Civile Themeli Miranda Nakaj ***** 12-07-2021