Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
21240... 387 Civile Themeli Ersida Bajgora Agron Shoqeria E Si... 28-02-2019
21005... 388 Civile Themeli Zeta Terpollari Fatmir Risa 28-02-2019
21001... 391 Civile Themeli Saemira Hila Benarda Alban 28-02-2019
21324... 394 Civile Themeli Zeta Terpollari Tajar Defe Insig S... 28-02-2019
21324... 396 Civile Themeli Saemira Hila Vasil Eurosig Sha 28-02-2019
21324... 397 Civile Themeli Esmeralda Çeka Hyqmet Eurosig Sha ... 28-02-2019
90108... 63 Kërkesa Civile Zeta Terpollari Gezim Drejtoria Raj... 28-02-2019
21001... 389 Civile Themeli Esmeralda Çeka Marjeta Gentian 28-02-2019
21283... 390 Civile Themeli Saemira Hila "Murat Çelhaka" Sho... 28-02-2019
21240... 392 Civile Themeli Ersida Bajgora Teuta Dorina 28-02-2019