Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
21235... 214 Kërkesa Civile Zeta Terpollari Valentina Drejtoria... 06-11-2017
90003... 413 Urdhëra Ekzekutimi Zeta Terpollari Sh.K.K. Fed Invest,... 06-11-2017
21313... 212 Kërkesa Civile Zeta Terpollari Zybe Drejtoria Rajo... 06-11-2017
21240... 973 Civile Themeli Zeta Terpollari Sun Petroleum Albani... 06-11-2017
90003... 414 Urdhëra Ekzekutimi Zeta Terpollari Sh.K.K. Fed Invest,... 06-11-2017
90003... 417 Urdhëra Ekzekutimi Zeta Terpollari Sh.K.K. Fed Invest,... 06-11-2017
90003... 419 Urdhëra Ekzekutimi Zeta Terpollari Sh.K.K. Fed Invest,... 06-11-2017
90003... 422 Urdhëra Ekzekutimi Zeta Terpollari Sh.K.K. Fed Invest,... 06-11-2017
23000... 971 Civile Themeli Zeta Terpollari Entela Lulzim 06-11-2017
21235... 213 Kërkesa Civile Zeta Terpollari Robert Drejtoria Ra... 06-11-2017