Title Published on Actions
Vendim i Këshillit të Gjykatës me nr.49 datë 01.12.2020 për pezullimin e veprimtarisë 01/12/2020
Vendim i Këshillit të Gjykatës me nr.49 datë 01.12.2020 "Për pezullimin e pjesshëm të veprimtarisë dhe shërbimeve gjyqësore për shkak të situatës së Covid-19”
Njoftim për zhvillimin e mbledhjes së këshillit të gjykatës në datën 20.10.2020 14/10/2020
Njoftim për zhvillimin e mbledhjes së këshillit të gjykatës në datën 20.10.2020
Njoftim për zhvillimin e mbledhjes së përgjithshme të gjyqtarëve të gjykatës me datë 20.10.2020 14/10/2020
Njoftim për zhvillimin e mbledhjes së përgjithshme të gjyqtarëve të gjykatës me datë 20.10.2020
Shpallje për vend të lirë pune sekretar/e gjyqësore me afat të caktuar 11/09/2020
Shpallje për vend të lirë pune sekretar/e gjyqësore me afat të caktuar
Urdhër me nr.185 prot, datë 28.02.2020 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë 03/03/2020
Urdhër me nr.185 prot, datë 28.02.2020 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë
Grafiku i avokatëve të caktuar kryesisht të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë për vitin 2020 31/01/2020
Grafiku i avokatëve të caktuar kryesisht të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë për vitin 2020
Njoftim fituesi në pozicionin e punës sekretare gjyqësore me afat të pacaktuar 31/01/2020
Njoftim fituesi në pozicionin e punës sekretare gjyqësore me afat të pacaktuar
Shpallje vend pune të lirë në pozicionin sekretar/e gjyqësor/e me afat të pacaktuar 21/01/2020
Shpallje vend pune të lirë në pozicionin sekretar/e gjyqësor/e me afat të pacaktuar
Njoftim fituesi në pozicionin sanitare me afat të pacaktuar 30/10/2019
Njoftim fituesi në pozicionin sanitare me afat të pacaktuar
Shpallje - vend të lirë pune në pozicionin sanitare 14/10/2019
Shpallje - vend të lirë pune në pozicionin sanitare