Number Act number Reg description Judge Name Parties Registered date Decision number Decision date Actions
21236... 451 Civile Themeli Elsa Ulliri Preng Drejtoria Raj... 19/09/2020
21323... 452 Civile Themeli Ilir Perdeda Suela Shkolla E Per... 19/09/2020
11233... 75 Urdhëra Ekzekutimi Artan Hajredinaj Shoqeria Final Sha 17/09/2020
11233... 78 Urdhëra Ekzekutimi Jak Ndoka Shoqeria Final Sha 17/09/2020
21258... 449 Civile Themeli Ilir Perdeda Shoqeria Final Sha ... 17/09/2020
11233... 77 Urdhëra Ekzekutimi Elsa Ulliri Shoqeria Final Sha 17/09/2020
11233... 72 Urdhëra Ekzekutimi Ilir Perdeda Shoqeria Final Sha 17/09/2020
11233... 73 Urdhëra Ekzekutimi Ornela Naqellari Shoqeria Final Sha 17/09/2020
21308... 74 Urdhëra Ekzekutimi Elsa Ulliri Shoqeria Final Sha 17/09/2020
11233... 76 Urdhëra Ekzekutimi Jak Ndoka Shoqeria Final Sha 17/09/2020