Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim me shpallje publike e datës 29.07.2019 për Irena Shehu 05-08-2019
Njoftim me shpallje publike e datës 29.07.2019 për Irena Shehu
Njoftim me shpallje e datës 31.07.2019 për Fred Dizdari 05-08-2019
Njoftim me shpallje e datës 31.07.2019 për Fred Dizdari
Njoftim me shpallje publike e datës 31.07.2019 për Astrit Gjon Gjetaj 05-08-2019
Njoftim me shpallje publike e datës 31.07.2019 për Astrit Gjon Gjetaj
Njoftim me shpallje publike e datës 31.07.2019 për Nikolin Ndue Kola (Frroku) 05-08-2019
Njoftim me shpallje publike e datës 31.07.2019 për Nikolin Ndue Kola (Frroku)
Njoftim me shpallje publike e datës 31.07.2019 për Irena Shehu 05-08-2019
Njoftim me shpallje publike e datës 31.07.2019 për Irena Shehu
Njoftim me shpallje e datës 29.07.2019 për Diana Dani (Saliu) 02-08-2019
Njoftim me shpallje e datës 29.07.2019 për Diana Dani (Saliu)
Njoftim me shpallje e datës 29.07.2019 për Nikolin Pjetri (Keçi) 02-08-2019
Njoftim me shpallje e datës 29.07.2019 për Nikolin Pjetri (Keçi)
Njoftim me shpallje e datës 30.07.2019 për shoqëria Aleks Gjon Perndoj 02-08-2019
Njoftim me shpallje e datës 30.07.2019 për shoqëria Aleks Gjon Perndoj
Njoftim me shpallje e datës 29.07.2019 për shoqëria Kastriot Vuka 02-08-2019
Njoftim me shpallje e datës 29.07.2019 për shoqëria Kastriot Vuka
Njoftim me shpallje e datës 30.07.2019 për shoqëria I-AS sh.p.k 02-08-2019
Njoftim me shpallje e datës 30.07.2019 për shoqëria I-AS sh.p.k