Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim me shpallje e datës 17.01.2019 për Esmeralda Ramazan Shpata dhe Fran Uldedaj 21-01-2019
Njoftim me shpallje e datës 17.01.2019 për Esmeralda Ramazan Shpata dhe Fran Uldedaj
Shpallje për gjyq e datës 18.01.2019 për Ardian Kola dhe Kastriot Pjetri 21-01-2019
Shpallje për gjyq e datës 18.01.2019 për Ardian Kola dhe Kastriot Pjetri
Shpallje për gjyq e datës 18.01.2019 për Mimoza Pilo Hykollari etj 21-01-2019
Shpallje për gjyq e datës 18.01.2019 për Mimoza Pilo Hykollari etj
Shpallje për gjyq e datës 16.01.2019 për Prene Zef (Pemdrecaj) etj 21-01-2019
Shpallje për gjyq e datës 16.01.2019 për Prene Zef (Pemdrecaj) etj
Shpallje për gjyq e datës 17.01.2019 për Llesh Picaku 21-01-2019
Shpallje për gjyq e datës 17.01.2019 për Llesh Picaku
Shpallje për gjyq e datës 16.01.2019 për Nik Tom Toma 21-01-2019
Shpallje për gjyq e datës 16.01.2019 për Nik Tom Toma
Shpallje për ushtrim praktike/stazh profesional, pa shpërblim dy vende në pozicionin ndihmës ligjor 17-01-2019
Shpallje për ushtrim praktike/stazh profesional, pa shpërblim dy vende në pozicionin ndihmës ligjor
Njoftim me shpallje e datës 17.01.2019 për Marsilda Shabani etj 17-01-2019
Njoftim me shpallje e datës 17.01.2019 për Marsilda Shabani etj
Njoftim me shpallje e datës 16.01.2019 për Valentin Gjek Palokaj etj 17-01-2019
Njoftim me shpallje e datës 16.01.2019 për Valentin Gjek Palokaj etj
Njoftim me shpallje e datës 17.01.2019 për Shkelzen Ivanaj 17-01-2019
Njoftim me shpallje e datës 17.01.2019 për Shkelzen Ivanaj