Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje për gjyq e datës 17.10.2019 për Angjelin Viktor Ndreka 18-10-2019
Shpallje për gjyq e datës 17.10.2019 për Angjelin Viktor Ndreka
Shpallje për gjyq e datës 17.10.2019 për Agustin Dode Shahini 18-10-2019
Shpallje për gjyq e datës 17.10.2019 për Agustin Dode Shahini
Shpallje për gjyq e datës 17.10.2019 për Kujtim Pal Pulaj 18-10-2019
Shpallje për gjyq e datës 17.10.2019 për Kujtim Pal Pulaj
Shpallje për gjyq e datës 15.10.2019 për Andrea Mhill Dodaj 17-10-2019
Shpallje për gjyq e datës 15.10.2019 për Andrea Mhill Dodaj
Shpallje për gjyq e datës 16.10.2019 për Viola Gjergj Dodaj 17-10-2019
Shpallje për gjyq e datës 16.10.2019 për Viola Gjergj Dodaj
Shpallje për gjyq e datës 16.10.2019 për Ilir Pal Marku 17-10-2019
Shpallje për gjyq e datës 16.10.2019 për Ilir Pal Marku
Shpallje për gjyq e datës 16.10.2019 për Valentina Koniqja 17-10-2019
Shpallje për gjyq e datës 16.10.2019 për Valentina Koniqja
Shpallje për gjyq e datës 16.10.2019 për Vladimir Lleshaj 17-10-2019
Shpallje për gjyq e datës 16.10.2019 për Vladimir Lleshaj
Shpallje publike për komunikim vendimesh gjyqësore të arsyetuara të datës 16.10.2019 17-10-2019
Shpallje publike për komunikim vendimesh gjyqësore të arsyetuara të datës 16.10.2019
Shpallje publike për komunikim ankimit gjyqësore e datës 11.10.2019 17-10-2019
Shpallje publike për komunikim ankimit gjyqësore e datës 11.10.2019