Titulli Publikuar më Veprime
Formulari kërkesës për dokumentacion
Formulari kërkesës për dokumentacion
Programi i transparencës së Gjykatë së Rrethit Gjyqësor Lezhë
Programi i transparencës së Gjykatë së Rrethit Gjyqësor Lezhë
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve