Titulli Publikuar më Veprime
Formulari kërkesës për dokumentacion
Formulari kërkesës për dokumentacion
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve
Programi i transparencës së Gjykatë së Rrethit Gjyqësor Lezhë 26-05-2018
Programi i transparencës së Gjykatë së Rrethit Gjyqësor Lezhë
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve vitit 2018 i përditësuar 20-12-2018
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve vitit 2018 i përditësuar