Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim fituesi në pozicionin punonjës sigurie me afat të pacaktuar 30-07-2019
Njoftim fituesi në pozicionin punonjës sigurie me afat të pacaktuar
Rishpallje për 1 (një) vend të lirë pune në pozicionin punonjës/e sigurie me afat të pacaktuar 10-07-2019
Rishpallje për 1 (një) vend të lirë pune në pozicionin punonjës/e sigurie me afat të pacaktuar
Njoftim për zhvillimin e mbledhjes së përgjithshme të gjyqtarëve të gjykatës me datë 18.07.2019 03-07-2019
Njoftim për zhvillimin e mbledhjes së përgjithshme të gjyqtarëve të gjykatës me datë 18.07.2019
Përmbledhja e proçesverbalit të zhvillimit të mbledhjes së këshillit të gjykatës datë 24.05.2019 27-06-2019
Përmbledhja e proçesverbalit të zhvillimit të mbledhjes së këshillit të gjykatës datë 24.05.2019
Shpallje për 1 (një) vend të lirë pune në pozicionin punonjës/e sigurie me afat të pacaktuar 18-06-2019
Shpallje për 1 (një) vend të lirë pune në pozicionin punonjës/e sigurie me afat të pacaktuar
Analiza Vjetore e vitit 2018 Gjykata Rrethit Gjyqesor Lezhe 05-06-2019
Analiza Vjetore e vitit 2018 Gjykata Rrethit Gjyqesor Lezhe
Njoftim për zhvillimin e mbledhjes së përgjithshme të gjyqtarëve të gjykatës me datë 05.06.2019 22-05-2019
Njoftim për zhvillimin e mbledhjes së përgjithshme të gjyqtarëve të gjykatës me datë 05.06.2019 ora 13:30
Njoftim mbi takimin e zhvilluar me punonjësit e zyrës postare Lezhë 22-05-2019
Njoftim mbi takimin e zhvilluar me punonjësit e zyrës postare Lezhë
Njoftim mbi takimin e zhvilluar me përfaqësues të komisariatit e policisë Lezhë 22-05-2019
Njoftim mbi takimin e zhvilluar me përfaqësues të komisariatit e policisë Lezhë
Njoftim mbi takimin e zhvilluar me avokatët e Zyrës Vendore të Avokatisë Lezhë 22-05-2019
Njoftim mbi takimin e zhvilluar me avokatët e Zyrës Vendore të Avokatisë Lezhë