Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje për ushtrim praktike/stazh profesional, pa shpërblim dy vende në pozicionin ndihmës ligjor 17-01-2019
Shpallje për ushtrim praktike/stazh profesional, pa shpërblim dy vende në pozicionin ndihmës ligjor
Lista e psikologëve asistues dhe psikologëve vlerësues sipas urdhërit të psikologut e përditësuar 29-12-2018
Lista e psikologëve asistues dhe psikologëve vlerësues sipas urdhërit të psikologut e përditësuar
Njoftim në lidhje me vendimin e datës 18.12.2018 që i përket procedimit penal nr.605 viti 2017 19-12-2018
Njoftim në lidhje me vendimin e datës 18.12.2018 që i përket procedimit penal nr.605 viti 2017
Njoftim - Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve 07-12-2018
Njoftim - Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve
Marrëveshja e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve për trajtimin e rasteve të dhunës 07-12-2018
Marrëveshja e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve për trajtimin e rasteve të dhunës
Njoftim fituesi në pozicionin sekretar/e gjyqësore me afat të caktuar deri me datë 31.12.2018 07-11-2018
Njoftim fituesi në pozicionin sekretar/e gjyqësore me afat të caktuar deri me datë 31.12.2018
Shpallje për vend të lirë pune sekretar/e gjyqësore me afat të caktuar deri me datë 31.12.2018 31-10-2018
Shpallje për vend të lirë pune sekretar/e gjyqësore me afat të caktuar deri me datë 31.12.2018
Rishpallje - vend pune në pozicionin kryesekretar/e gjyqësor/e 15-10-2018
Rishpallje - vend pune në pozicionin kryesekretar/e gjyqësor/e
Broshurë informuese lidhur me të drejtat dhe detyrat e palëve për zhvillimin e proçesit gjyqësor 10-10-2018
Broshurë informuese lidhur me të drejtat dhe detyrat e palëve për zhvillimin e proçesit gjyqësor
Letra e të drejtave dhe detyrave të të paditurit në procesin civil 10-10-2018
Letra e të drejtave dhe detyrave të të paditurit në procesin civil