Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim fituesi në pozicionin sanitare me afat të pacaktuar 30-10-2019
Njoftim fituesi në pozicionin sanitare me afat të pacaktuar
Shpallje - vend të lirë pune në pozicionin sanitare 14-10-2019
Shpallje - vend të lirë pune në pozicionin sanitare
Rishpallje - vend të lirë pune në pozicionin kryesekretar/e gjyqësore 04-10-2019
Rishpallje - vend të lirë pune në pozicionin kryesekretar/e gjyqësore
Grafiku i avokatëve të caktuar kryesisht të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë për vitin 2019 02-10-2019
Grafiku i avokatëve të caktuar kryesisht të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë për vitin 2019
Lista e eksperteve e Gjykatës se Rrethit Gjyqësor Lezhë e përditësuar Shtatort 2019 30-09-2019
Lista e eksperteve e Gjykatës se Rrethit Gjyqësor Lezhë e përditësuar Shtatort 2019
Shpallje vend pune të lirë në pozicionin kryesekretar/e gjyqësor me afat të pacaktuar 10-09-2019
Shpallje vend pune të lirë në pozicionin kryesekretar/e gjyqësor me afat të pacaktuar
Njoftim fituesi në pozicionin punonjës sigurie me afat të pacaktuar 30-07-2019
Njoftim fituesi në pozicionin punonjës sigurie me afat të pacaktuar
Rishpallje për 1 (një) vend të lirë pune në pozicionin punonjës/e sigurie me afat të pacaktuar 10-07-2019
Rishpallje për 1 (një) vend të lirë pune në pozicionin punonjës/e sigurie me afat të pacaktuar
Njoftim për zhvillimin e mbledhjes së përgjithshme të gjyqtarëve të gjykatës me datë 18.07.2019 03-07-2019
Njoftim për zhvillimin e mbledhjes së përgjithshme të gjyqtarëve të gjykatës me datë 18.07.2019
Përmbledhja e proçesverbalit të zhvillimit të mbledhjes së këshillit të gjykatës datë 24.05.2019 27-06-2019
Përmbledhja e proçesverbalit të zhvillimit të mbledhjes së këshillit të gjykatës datë 24.05.2019