Titulli Publikuar më Veprime
Analiza Vjetore e vitit 2018 Gjykata Rrethit Gjyqesor Lezhe 05-06-2019
Analiza Vjetore e vitit 2018 Gjykata Rrethit Gjyqesor Lezhe
Njoftim për zhvillimin e mbledhjes së përgjithshme të gjyqtarëve të gjykatës me datë 05.06.2019 22-05-2019
Njoftim për zhvillimin e mbledhjes së përgjithshme të gjyqtarëve të gjykatës me datë 05.06.2019 ora 13:30
Njoftim mbi takimin e zhvilluar me punonjësit e zyrës postare Lezhë 22-05-2019
Njoftim mbi takimin e zhvilluar me punonjësit e zyrës postare Lezhë
Njoftim mbi takimin e zhvilluar me përfaqësues të komisariatit e policisë Lezhë 22-05-2019
Njoftim mbi takimin e zhvilluar me përfaqësues të komisariatit e policisë Lezhë
Njoftim mbi takimin e zhvilluar me avokatët e Zyrës Vendore të Avokatisë Lezhë 22-05-2019
Njoftim mbi takimin e zhvilluar me avokatët e Zyrës Vendore të Avokatisë Lezhë
Urdhër nr.34 datë 02.04.2019 për zhvillimin e mbledhjes së këshillit të gjykatës 21-05-2019
Urdhër nr.34 datë 02.04.2019 për zhvillimin e mbledhjes së këshillit të gjykatës
Shpallje për 1 (një) vend të lirë pune punonjës/e sigurie me afat të pacaktuar 21-05-2019
Shpallje për 1 (një) vend të lirë pune punonjës/e sigurie me afat të pacaktuar
Shpallje për 1 (një) vend pune arkivist/e me kontratë me afat të caktuar 26-03-2019
Shpallje për 1 (një) vend pune arkivist/e me kontratë me afat të caktuar
Shpallje për 2 (dy) vende pune sekretar/e gjyqësore me kontratë me afat të caktuar 26-03-2019
Shpallje për 2 (dy) vende pune sekretar/e gjyqësore me kontratë me afat të caktuar
Për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e zëvendëskryetarit të gjykatës 20-03-2019
Për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e zëvendëskryetarit të gjykatës