Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje - njoftim për punësim në pozicionin asistent për eficiencën në gjykatë 04-03-2019
Shpallje - njoftim për punësim në pozicionin asistent për eficiencën në gjykatë
Shpallje për vend të lirë pune arkivist/e zëvendësues të personelit të përhershëm me afat të caktuar 28-02-2019
Shpallje për vend të lirë pune arkivist/e zëvendësues të personelit të përhershëm me afat të caktuar
Shpallje për ushtrim praktike/stazh profesional, pa shpërblim tre vende në pozicionin sekretar/e etj 06-02-2019
Shpallje për ushtrim praktike/stazh profesional, pa shpërblim tre vende në pozicionin sekretar/e gjyqësore dhe arkivist/e
Njoftim për konkursin e pranimit për kandidat për këshilltar ndihmës ligjor 04-02-2019
Njoftim për konkursin e pranimit për kandidat për këshilltar ndihmës ligjor
Ftesë për pjesëmarrje me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit për rolin dhe pozicionin e magjistratit 28-01-2019
Ftesë për pjesëmarrje me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit për rolin dhe pozicionin e magjistratit
Grafiku i prezencës së eksperteve në Gjykatat e Shkallës së Parë Lezhë, Kurbin,Krujë 24-01-2019
Grafiku i prezencës së eksperteve në Gjykatat e Shkallës së Parë Lezhë, Kurbin,Krujë
Shpallje për ushtrim praktike/stazh profesional, pa shpërblim dy vende në pozicionin ndihmës ligjor 17-01-2019
Shpallje për ushtrim praktike/stazh profesional, pa shpërblim dy vende në pozicionin ndihmës ligjor
Lista e psikologëve asistues dhe psikologëve vlerësues sipas urdhërit të psikologut e përditësuar 29-12-2018
Lista e psikologëve asistues dhe psikologëve vlerësues sipas urdhërit të psikologut e përditësuar
Njoftim në lidhje me vendimin e datës 18.12.2018 që i përket procedimit penal nr.605 viti 2017 19-12-2018
Njoftim në lidhje me vendimin e datës 18.12.2018 që i përket procedimit penal nr.605 viti 2017
Njoftim - Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve 07-12-2018
Njoftim - Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve