Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim - pune në pozicionin specialist të jashtëm të fushës së prokurimeve 19-03-2018
Njoftim - pune në pozicionin specialist të jashtëm të fushës së prokurimeve
Njoftim për publikun i datës 19.03.2019 19-03-2018
Njoftim për publikun i datës 19.03.2019
Njoftim - pune në pozicionin specialist të jashtëm të fushës së prokurimeve 02-03-2018
Njoftim - pune në pozicionin specialist të jashtëm të fushës së prokurimeve
Njoftim - vend pune në pozicionin nëpunës gjyqësor për marrëdhëniet me median dhe publikun 02-03-2018
Njoftim - vend pune në pozicionin nëpunës gjyqësor për marrëdhëniet me median dhe publikun
Njoftim - Mbi ndryshimin e orarit të shërbimit për avokatët 28-02-2018
Njoftim - Mbi ndryshimin e orarit të shërbimit për avokatët 10:00 – 12:00 Dorëzim ankimesh/kërkesë padi/tërheqje vërtetimesh etj, për qytetarët 12:00 – 12:30 Dorëzim ankimesh/kërkesë padi/tërheqje vërtetimesh etj, për avokatët
Shpërndarja e fondeve publike për vitin 2017 20-02-2018
Shpërndarja e fondeve publike për vitin 2017
Regjister i realizimit të prokurimeve publike 2017 20-02-2018
Regjister i realizimit të prokurimeve publike 2017
Pasqyra e vendimeve gjyqësore 08-02-2018
Rregjistri mbi pasqyrën e vendimeve gjyqësore
Njoftim - Mbi ndryshimin e orarit të shërbimit 14-12-2017
10:00 – 12:00 Dorëzim ankimesh/kërkesë padi/tërheqje vërtetimesh etj, për qytetarët 12:00 – 13:00 Dorëzim ankimesh/kërkesë padi/tërheqje vërtetimesh etj, për avokatët
Njoftim - vend pune në pozicionin nëpunës gjyqësor për marrëdhëniet me median dhe publikun 11-12-2017
Në kuadër të bashkëpunimit ndërmjet Projektit të USAID-it “Drejtësi për të Gjithë dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë kërkohen kandidatë të kualifikuar në pozicionin nëpunës gjyqësor për marrëdhëniet me median dhe publikun. Periudha e Aplikimit: 11 dhjetor – 18 dhjetor 2017