Titulli Publikuar më Veprime
Rishpallje - vend pune në pozicionin kryesekretar/e gjyqësor/e 15-10-2018
Rishpallje - vend pune në pozicionin kryesekretar/e gjyqësor/e
Broshurë informuese lidhur me të drejtat dhe detyrat e palëve për zhvillimin e proçesit gjyqësor 10-10-2018
Broshurë informuese lidhur me të drejtat dhe detyrat e palëve për zhvillimin e proçesit gjyqësor
Letra e të drejtave dhe detyrave të të paditurit në procesin civil 10-10-2018
Letra e të drejtave dhe detyrave të të paditurit në procesin civil
Letra e të drejtave të viktimës së mitur 10-10-2018
Letra e të drejtave të viktimës së mitur
Letra e të drejtave dhe detyrave të të pandehurit 10-10-2018
Letra e të drejtave dhe detyrave të të pandehurit
Letra e të drejtave të të dëmtuarit/viktimës së veprës penale 10-10-2018
Letra e të drejtave të të dëmtuarit/viktimës së veprës penale
Njoftim për fazën e dytë të konkurimit në pozicionin kryesekretar gjyqësor 10-10-2018
Njoftim për fazën e dytë të konkurimit në pozicionin kryesekretar gjyqësor
Njoftim për fazën e parë të konkurimit në pozicionin kryesekretar gjyqësor 09-10-2018
Njoftim për fazën e parë të konkurimit në pozicionin kryesekretar gjyqësor
Analiza Vjetore e vitit 2017 Gjykata Rrethit Gjyqesor Lezhe 08-10-2018
Analiza Vjetore e vitit 2017 Gjykata Rrethit Gjyqesor Lezhe
Thellohet bashkëpunimi mes Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë dhe Gjykatës Themelore të Gjilanit 05-10-2018
Thellohet bashkëpunimi mes Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë dhe Gjykatës Themelore të Gjilanit