Për një komunikim sa më të shpejtë si dhe me dëshirën e mirë për të qenë më pranë jush në gjithë problemet tuaja me gjyqësorin si dhe me Gjykatën e Lezhë në veçanti na ofrohet kjo mundësi komunikimi. Për çdo pakënaqësi, sugjerim apo vlerësim ju lutem na informoni sepse kjo na ndihmon në punën tonë dhe zgjidh më shpejt shqetësimet tuaja.

Ju lutemi na kontaktoni në të dhënat si më poshtë :

 
Gjykata  Rrethit Gjyqësor Lezhë
___________________________

Adresa: Bulevardi kryesor i qytetit, Lezhë

Tel: + 355 21524774   / 100             Kancelaria

       + 355 21524774  / 115              Kryesekretaria

       + 355 21524774  / 106              Koordinatori për të Drejtën e Informimit

 

 

ORARI I KRYERJES SË VEPRIMEVE ME PUBLIKUN

                                HENE - PREMTE

 

ORARI                                    VEPRIMET

 

10:00 - 12:00                  Dorëzim ankimesh/kërkesë padi/tërheqje
                                             vërtetimesh etj, për qytetarët          

______________________________________________________________________________________________

12:00 - 12:30                   Dorëzim ankimesh/kërkesë padi/tërheqje
                                              vërtetimesh etj, për avokatët 

 E-mail: njoftime.gjykatalezhe@gjykata.gov.al


WebPortal
: www.gjykata.gov.al