Asistencë ligjore falas për shtresat në nevojë në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lezhe