Lista e avokatëve 

 

  Numri               Emri Mbiemri           Adresa e-mail       Telefoni
       
       
1. Agim Ibraj ibraj.agim@yahoo.com 068 20 65 922
2. Anila Pjetri anilapjetri@hotmail.com 068 21 36 328
3. Alfred Vokrri a.vokrri_08@yahoo.com 068 60 11 592
4. Daniela Luka danielaluka@live.com 069 93 53 030
5. Erjon Gjoni erjon_gjoni@hotmail.com 068 20 00 552
6. Erisa Mirashaj emirashaj88@gmail.com 069 24 80 834
7. Eduart Karaqi karacieduart86@gmail.com 069 21 90 219
8. Fran Lleshi avokat.frani@gmail.com 068 20 71 562
9. Gezim Ndoj gezimndoj@gmail.com 069 21 82 482
10. Gjergj Neli  gjergjneli5252@gmail.com 068 21 29 930
11. Leonard Perjaku  leonardperjaku@hotmail.com 068 31 99 262
12. Ndre Molla  ndre_molla@hotmail.com 068 23 57 689 
13. Ndue Gjeloshi ndue.gjeloshi03@gmail.com 068 67 60 331
14. Mark Lleshi avokatmarklleshi@yahoo.com 067 20 67 031
15. Orges Frani  orges.frani@yahoo.com 069 48 15 757
16. Petrit Hysi  petrit.hysi@hotmail.com 068 22 99 436
17. Petrit Mhilli petritmhillaj@gmail.com 067 39 32 410
18. Pjeter Miloti  pjetermiloti@gmail.com 068 22 93 334
19. Sokol Vocaj  sokolvocaj@gmail.com  069 27 47 141
20. Sokol Vata sokol.vata@gmail.com 068 20 97 375 
21. Shaqe Marinaj shaqemarinaj@gmail.com 067 20 34 034 
22. Zef Çupi avokatzcupi@yahoo.it 069 40 72 474
23. Preng Çuni preng_cuni@yahoo.com 069 23 17 701
       
 Shënim: Kjo listë është pasqyruar sipas shkresës nr.01 datë 31.01.2018 të Dhomës Avokatisë Lezhe