Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
58345... 266 Penale Themeli Artan Hajredinaj Mikel Prokuroria E ... 20-06-2018
53104... 264 Penale Themeli Artan Hajredinaj Elidona Prokuroria ... 19-06-2018
70013... 9 Kërkesa Penale Ornela Naqellari Gjykata E Rrethit Gj... 19-06-2018
71028... 409 Kërkesa Penale Elsa Ulliri Prokuroria E Rrethit... 19-06-2018
71028... 410 Kërkesa Penale Artan Hajredinaj Prokuroria E Rrethit... 19-06-2018
71027... 412 Kërkesa Penale Elsa Ulliri Prokuroria E Rrethit... 19-06-2018
70013... 10 Kërkesa Penale Artan Hajredinaj Gjykata E Rrethit Gj... 19-06-2018
71027... 411 Kërkesa Penale Ilir Perdeda Prokuroria E Rrethit... 19-06-2018
70013... 7 Kërkesa Penale Jak Ndoka Gjykata E Rrethit Gj... 19-06-2018
71028... 405 Kërkesa Penale Artan Hajredinaj Prokuroria E Rrethit... 19-06-2018