Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
11232... 299 Civile Themeli Ilir Perdeda Bashkia Lezhe 18-01-2019
21236... 300 Civile Themeli Elsa Ulliri Kol Ministria E Mbr... 18-01-2019
21284... 301 Civile Themeli Elsa Ulliri Filip Drssh Lezhe 18-01-2019
11233... 31 Urdhëra Ekzekutimi Elsa Ulliri Ujesjelles Kanalizim... 16-01-2019
11233... 56 Urdhëra Ekzekutimi Elsa Ulliri Ujesjelles Kanalizim... 16-01-2019
11233... 57 Urdhëra Ekzekutimi Elsa Ulliri Ujesjelles Kanalizim... 16-01-2019
11233... 59 Urdhëra Ekzekutimi Jak Ndoka Ujesjelles Kanalizim... 16-01-2019
11233... 60 Urdhëra Ekzekutimi Artan Hajredinaj Ujesjelles Kanalizim... 16-01-2019
11233... 61 Urdhëra Ekzekutimi Jak Ndoka Ujesjelles Kanalizim... 16-01-2019
11233... 62 Urdhëra Ekzekutimi Elsa Ulliri Ujesjelles Kanalizim... 16-01-2019