Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
21264... 918 Civile Themeli Elsa Ulliri Anila Shkolla Jopub... 19-10-2018
41201... 916 Civile Themeli Elsa Ulliri Kol Dhimitraq Kris... 19-10-2018
11233... 290 Urdhëra Ekzekutimi Jak Ndoka Merita 19-10-2018
21250... 915 Civile Themeli Artan Hajredinaj Kanto Drejtoria Raj... 19-10-2018
11233... 288 Urdhëra Ekzekutimi Artan Hajredinaj Shoqeria "Banka Cred... 18-10-2018
21283... 914 Civile Themeli Ilir Perdeda Shoqeria "Rofix" Sh.... 18-10-2018
11233... 289 Urdhëra Ekzekutimi Elsa Ulliri Shoqeria "Micro Cred... 18-10-2018
11233... 276 Urdhëra Ekzekutimi Ornela Naqellari Shoqeria "Agro&Amp;S... 17-10-2018
11233... 277 Urdhëra Ekzekutimi Ilir Perdeda Shoqeri "Agro&Amp;So... 17-10-2018
11233... 281 Urdhëra Ekzekutimi Jak Ndoka Shoqeri "Agro&Amp;So... 17-10-2018