Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
21323... 502 Civile Themeli Jak Ndoka Hane Drejtoria Rajo... 20-10-2020
21236... 503 Civile Themeli Ilir Perdeda Preng Ministria E M... 20-10-2020
11233... 137 Urdhëra Ekzekutimi Jak Ndoka Kredo Finance Shpk 20-10-2020
11233... 138 Urdhëra Ekzekutimi Artan Hajredinaj Micro Credit Albania... 20-10-2020
11233... 139 Urdhëra Ekzekutimi Elsa Ulliri Kredo Finance Shpk 20-10-2020
11233... 140 Urdhëra Ekzekutimi Ornela Naqellari Iute Credit Albania ... 20-10-2020
11233... 141 Urdhëra Ekzekutimi Ilir Perdeda Iute Credit Albania ... 20-10-2020
11233... 142 Urdhëra Ekzekutimi Ilir Perdeda Iute Credit Albania ... 20-10-2020
11233... 143 Urdhëra Ekzekutimi Elsa Ulliri Iute Credit Albania ... 20-10-2020
11233... 144 Urdhëra Ekzekutimi Jak Ndoka Iute Credit Albania ... 20-10-2020