Titulli Publikuar më Veprime
Komunikim Seance date 26.02.2019 per Gjon Recin 18-02-2019
Komunikim seance date 28.02.2019 per Violeta Gjonaj 12-02-2019
Komunikim seance date 26.02.2019 per Shaban Kalinaj 12-02-2019
Komunikim seance date 04.03.2019 per Llesh Stakaj 12-02-2019
Komunikim vendimi per Sami Porja 11-02-2019
Komunikim vendimi per Al.Su. 11-02-2019
Komunikim vendimi me shpallje per Zi.Ke. 07-02-2019
Komunikim seance per Gezim Haxhia date 06.03.2019 07-02-2019
Komunikim seance per Gezim Haxhia dhe Emiranda Luli date 06.03.2019 07-02-2019
Komunikim nga Shkolla e Magjistratures per konkurim per Keshilltare/Ndihmesa ligjore 06-02-2019