Titulli Publikuar më Veprime
Komunikim vendimi gjyqesor me shpallje per Stefan Selimi 19-08-2019
Komunikim vendimi me Shpallje per Enkelejda Skana,Zef,Mark,Mrika,Roland Albert dhe Erjola Skana 07-08-2019
Komunikim seance gjyqesore date 20.09.2019 per Lene,Kristina,Luigj,Tonin dhe Diella Preka 05-08-2019
Komunikim vendimi me shpallje per Luljeta,Xhemal,Liljana,Bukurije,Fatmira dhe Mondi Demiri 01-08-2019
Komunikim vendimi me shpallje per Erinida Ndoj 30-07-2019
Komunikim seance gjyqesore date 10.09.2019 per Lula dhe Viktor leka 30-07-2019
Komunikim seance gjyqesore date 17.09.2019 per Xhavid Kadiu 25-07-2019
Komunikim seance gjyqesore per Kadri,Musa,Naze Dema,Qamile Bercaj etj 25-07-2019
Komunikim seance gjyqesore date 24.09.2019 per Reci 04 shpk 24-07-2019
Komunikim seance gjyqesore date 23.09.2019 per Feralb-2005 shpk 24-07-2019