Koordinatori për të drejtën e informimit për Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kurbin
Dorina Kasmi
E-mail: dorina.kasmi@gjykata.gov.al/av.dkasmi@yahoo.com
Web: http://www.gjykata.gov.al/rrethi-kurbin/gjykata-e-rrethit-kurbin
Tel: 0035553224186
Adresa: Fush Milot,Kurbin