GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR KURBIN

Tel.

Kancelari: 053224411

Zyra e maredhenieve me publikun: 053222251

e-mail:gjykatakurbin@gjykata.gov.al

Web. http://www.gjykata.gov.al/rrethi-kurbin/gjykata-e-rrethit-kurbin

 

Koordinatori për të drejtën e informimit për Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kurbin

Dorina Kasmi

E-mail:  dorina.kasmi@gjykata.gov.al/av.dkasmi@yahoo.com

Web:    www.gjykata.gov.al

Tel:      0035553224186

Adresa: Fush Milot,Kurbin