Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
58318... 71/74 Penale Themeli Ded Miri Sokol Arbi Prokuro... 18-02-2019
61005... 18/18 Masa Sigurimi Ded Miri Prokuroria E Rrethit... 17-02-2019
61005... 17/17 Masa Sigurimi Ded Miri Prokuroria E Rrethit... 17-02-2019
71020... 134/120 Kërkesa Penale Aurel Arapi Prokuroria E Rrethit... 15-02-2019
61005... 16/16 Masa Sigurimi Ded Miri Prokuroria E Rrethit... 15-02-2019
61007... 133/121 Kërkesa Penale Ded Miri Prokuroria E Rrethit... 15-02-2019
58342... 70/73 Penale Themeli Ded Miri Tanush Prokuroria E... 15-02-2019
71020... 130/117 Kërkesa Penale Aurel Arapi Prokuroria E Rrethit... 15-02-2019
71020... 131/118 Kërkesa Penale Ded Miri Prokuroria E Rrethit... 15-02-2019
61004... 132/119 Kërkesa Penale Ded Miri Prokuroria E Rrethit... 15-02-2019