Title Published on Actions
LISTA SHTESE E GJYQEVE TETOR 2019 - GJYQTARE VALBONA VATA GJ.AP. SHKODER 07/10/2019
LISTA E GJYQEVE TETOR 2019 TE GJYQTARIT TE GJ. AP. SHKODER GJYQTAR ASTRIT KALAJA 01/10/2019
LISTA E GJYQEVE TETOR 2019 - TE GJYQTARES SE GJ. AP . SHKODER MARINA RRABOSHTA 25/09/2019
Lista e gjyqeve per muajin nentor 2019 te gjyqtarit te Gj. Ap Shkoder S. kryeziu 25/09/2019
Liste shtese e gjyqeve te gjyqtares se Gj Ap Shkoder L Hoxha per muajin Shtator 18/09/2019
Lista e gjyqeve Tetor 2019 te gjyqtares se Gj. Ap. Shkoder V. Osmanaj 13/09/2019
Lista e gjyqeve Tetor Te gjyqtares se Gj. Ap ShkoderHajrie Muçmata 12/09/2019
Lista e gjyqeve Tetor Te gjyqtarit te Gj. Ap Shkoder Selim kryeziu 12/09/2019
Lista e gjyqeve Shtator 2019 te gjyqtarit te Gjykates se Apelit Shkoder Selim Kryeziu 29/08/2019
Lista e gjyqeve Shtator 2019 te gjyqtarit te Gjykates se Apelit Shkoder Selim Kryeziu
Lista e gjyqeve Shtator 2019 te gjyqtares se Gjykates se Apelit Shkoder Valbona Vata 29/08/2019
Lista e gjyqeve Shtator 2019 te gjyqtares se Gjykates se Apelit Shkoder Valbona Vata