Titulli Publikuar më Veprime
LISTA SHTESE E GJYQEVE TETOR 2019 - GJYQTARE VALBONA VATA GJ.AP. SHKODER 07-10-2019
LISTA E GJYQEVE TETOR 2019 TE GJYQTARIT TE GJ. AP. SHKODER GJYQTAR ASTRIT KALAJA 01-10-2019
LISTA E GJYQEVE TETOR 2019 - TE GJYQTARES SE GJ. AP . SHKODER MARINA RRABOSHTA 25-09-2019
Lista e gjyqeve per muajin nentor 2019 te gjyqtarit te Gj. Ap Shkoder S. kryeziu 25-09-2019
Liste shtese e gjyqeve te gjyqtares se Gj Ap Shkoder L Hoxha per muajin Shtator 18-09-2019
Lista e gjyqeve Tetor 2019 te gjyqtares se Gj. Ap. Shkoder V. Osmanaj 13-09-2019
Lista e gjyqeve Tetor Te gjyqtares se Gj. Ap ShkoderHajrie Muçmata 12-09-2019
Lista e gjyqeve Tetor Te gjyqtarit te Gj. Ap Shkoder Selim kryeziu 12-09-2019
Lista e gjyqeve Shtator 2019 te gjyqtarit te Gjykates se Apelit Shkoder Selim Kryeziu 29-08-2019
Lista e gjyqeve Shtator 2019 te gjyqtarit te Gjykates se Apelit Shkoder Selim Kryeziu
Lista e gjyqeve Shtator 2019 te gjyqtares se Gjykates se Apelit Shkoder Valbona Vata 29-08-2019
Lista e gjyqeve Shtator 2019 te gjyqtares se Gjykates se Apelit Shkoder Valbona Vata