Titulli Publikuar më Veprime
Lista e gjyqeve te gjyqtarit te Gjykates se Apelit Shkoder A Kalaja per muajin Qershor 22-05-2019
Lista e gjyqeve te gjyqtares se Gjykates se Apelit Shkoder V Osmanaj per muajin Qershor 22-05-2019
Lista e gjyqeve te gjyqtares se Gjykates se Apelit Shkoder M Rraboshta per muajin Qershor 22-05-2019
Liste gjyqesh