Emri Data e fillimit të punës
Merita Karaj 30-08-2019
Isuf Shehu 08-05-2015
Alma Ahmeti 08-05-2015
Artan Hajredinaj 18-06-2015
Sami Ujkashi 18-06-2015
Erjon Cela 18-06-2015
Ali Koleci 21-07-2015
Murat Lleshi 21-07-2015
Rexhep Karaj 21-07-2015
Erjon Bani 15-07-2016