Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
61007... 82 Masa Sigurimi Merita Karaj Prokuror 15-09-2019
76009... 332 Kërkesa Penale Alma Ahmeti Prokuroria 12-09-2019
76009... 331 Kërkesa Penale Merita Karaj Prokuroria 12-09-2019
76009... 333 Kërkesa Penale Merita Karaj Prokuroria 12-09-2019
76007... 330 Kërkesa Penale Alma Ahmeti Prokuroria 09-09-2019
76007... 329 Kërkesa Penale Isuf Shehu Prokuroria 09-09-2019
76009... 328 Kërkesa Penale Merita Karaj Prokuroria 06-09-2019
60005... 81 Masa Sigurimi Isuf Shehu Prokuroria 06-09-2019 55-2019-1068 13-09-2019
53101... 236 Penale Themeli Merita Karaj Prokuroria 30-08-2019
53101... 239 Penale Themeli Alma Ahmeti Prokuroria 30-08-2019