Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
76007... 50 Kërkesa Penale Alma Ahmeti Prokuroria 10-01-2018
76007... 49 Kërkesa Penale Isuf Shehu Prokuroria 10-01-2018
60005... 3 Masa Sigurimi Isuf Shehu Prokuroria 09-01-2018
76009... 47 Kërkesa Penale Isuf Shehu Prokuroria 08-01-2018
76007... 46 Kërkesa Penale Isuf Shehu Prokuroria 08-01-2018
58343... 29 Penale Themeli Alma Ahmeti Prokuroria 08-01-2018
53508... 30 Penale Themeli Alma Ahmeti Bledar Prokuroria 08-01-2018
61007... 2 Masa Sigurimi Alma Ahmeti Prokuroria 06-01-2018 55-2018-12 16-01-2018
76009... 43 Kërkesa Penale Isuf Shehu Prokuroria 05-01-2018
76007... 44 Kërkesa Penale Isuf Shehu Prokuroria 05-01-2018