Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
58345... 178 Penale Themeli Erjon Cela Prokuroria 10-10-2018
53101... 180 Penale Themeli Erjon Cela Prokuroria 10-10-2018
61007... 106 Masa Sigurimi Erjon Cela Prokuroria 09-10-2018
53809... 175 Penale Themeli Isuf Shehu Prokuroria 08-10-2018
61007... 104 Masa Sigurimi Alma Ahmeti Prokuroria 06-10-2018
76009... 301 Kërkesa Penale Erjon Cela Prokuroria 04-10-2018
71000... 300 Kërkesa Penale Isuf Shehu Shaban Armand Shpe... 04-10-2018 55-2018-1075 08-10-2018
61007... 103 Masa Sigurimi Alma Ahmeti Prokuroria 04-10-2018 55-2018-1076 12-10-2018
76009... 296 Kërkesa Penale Erjon Cela Prokuroria 03-10-2018
61007... 102 Masa Sigurimi Alma Ahmeti Prokuroria 03-10-2018