Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
53503... 68 Penale Themeli Alma Ahmeti Prokuroria 13-02-2019
76009... 118 Kërkesa Penale Rexhep Karaj Prokuroria 12-02-2019
76007... 120 Kërkesa Penale Alma Ahmeti Prokuroria 12-02-2019
76009... 119 Kërkesa Penale Erjon Cela Prokuroria 12-02-2019
76007... 121 Kërkesa Penale Alma Ahmeti Prokuroria 12-02-2019
60005... 14 Masa Sigurimi Alma Ahmeti 11-02-2019
61007... 13 Masa Sigurimi Erjon Cela Prokuroria 11-02-2019 55-2019-173 17-02-2019
76009... 115 Kërkesa Penale Alma Ahmeti Prokuroria 08-02-2019
53110... 63 Penale Themeli Isuf Shehu Prokuroria 08-02-2019
76007... 117 Kërkesa Penale Rexhep Karaj Prokuroria 08-02-2019