Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
60005... 62 Masa Sigurimi Alma Ahmeti 14-06-2018
60005... 63 Masa Sigurimi Alma Ahmeti 14-06-2018
61007... 61 Masa Sigurimi Alma Ahmeti Prokuroria 13-06-2018
61007... 60 Masa Sigurimi Alma Ahmeti Prokuroria 12-06-2018
53811... 114 Penale Themeli Alma Ahmeti Prokuroria 07-06-2018
70101... 222 Kërkesa Penale Alma Ahmeti Sherbimi Per Ceshtje... 05-06-2018
61007... 57 Masa Sigurimi Alma Ahmeti Prokuroria 05-06-2018 55-2018-671 13-06-2018
61007... 56 Masa Sigurimi Alma Ahmeti Prokuroria 04-06-2018
61007... 55 Masa Sigurimi Alma Ahmeti Prokuroria 04-06-2018
61007... 54 Masa Sigurimi Alma Ahmeti Prokuroria 01-06-2018 55-2018-658 13-06-2018