Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
61007... 119 Masa Sigurimi Erjon Cela Prokuroria 15-11-2018
58101... 199 Penale Themeli Rexhep Karaj Prokuroria 12-11-2018
58318... 201 Penale Themeli Erjon Cela Prokuroria 12-11-2018
76009... 336 Kërkesa Penale Rexhep Karaj Prokuroria 12-11-2018
58102... 198 Penale Themeli Erjon Cela Prokuroria 08-11-2018
76009... 331 Kërkesa Penale Alma Ahmeti Prokuroria 08-11-2018
76009... 332 Kërkesa Penale Erjon Cela Prokuroria 08-11-2018
76009... 333 Kërkesa Penale Alma Ahmeti Prokuroria 08-11-2018
71003... 330 Kërkesa Penale Rexhep Karaj Selanik 07-11-2018
52900... 192 Penale Themeli Rexhep Karaj Prokuroria 02-11-2018