Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
61007... 64 Masa Sigurimi Alma Ahmeti Prokuroria 20-06-2018
76007... 226 Kërkesa Penale Rexhep Karaj Prokuroria 19-06-2018
76007... 227 Kërkesa Penale Erion Cela Prokuroria 19-06-2018
70101... 225 Kërkesa Penale Rexhep Karaj Azem 18-06-2018
60005... 62 Masa Sigurimi Alma Ahmeti 14-06-2018
60005... 63 Masa Sigurimi Alma Ahmeti 14-06-2018
61007... 61 Masa Sigurimi Alma Ahmeti Prokuroria 13-06-2018
76007... 223 Kërkesa Penale Erion Cela Prokuroria 12-06-2018
53101... 117 Penale Themeli Rexhep Karaj Prokuroria 12-06-2018
61007... 60 Masa Sigurimi Alma Ahmeti Prokuroria 12-06-2018 55-2018-712 18-06-2018