Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
21249... 244 Civile Themeli Alma Ahmeti Ilmi Inspektoriati ... 22-07-2019
11233... 294 Urdhëra Ekzekutimi Alma Ahmeti Micro Credit Albania... 22-07-2019
11233... 295 Urdhëra Ekzekutimi Alma Ahmeti Micro Credit Albania... 22-07-2019
11233... 296 Urdhëra Ekzekutimi Isuf Shehu Micro Credit Albania... 22-07-2019
11233... 297 Urdhëra Ekzekutimi Alma Ahmeti Enti I Banesave, Deg... 22-07-2019
11233... 298 Urdhëra Ekzekutimi Isuf Shehu Noa 22-07-2019
23604... 12 Civile Themeli Rexhep Karaj Shkurte Graciela 19-07-2019
21001... 242 Civile Themeli Alma Ahmeti Enver Farije 18-07-2019
21001... 243 Civile Themeli Alma Ahmeti Donald Sabrije 18-07-2019
21266... 240 Civile Themeli Isuf Shehu Ermenita Drejtoria ... 17-07-2019