Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
21237... 44 Kërkesa Civile Alma Ahmeti Mimoza Dritan 08-10-2019
21250... 45 Kërkesa Civile Isuf Shehu Arisa Zyra E Gjendj... 08-10-2019
11233... 371 Urdhëra Ekzekutimi Alma Ahmeti Kristina 08-10-2019
21001... 298 Civile Themeli Merita Karaj Kastriot Luljeta 08-10-2019
21300... 43 Kërkesa Civile Merita Karaj Kujtim 08-10-2019
21001... 297 Civile Themeli Merita Karaj Lisara Ilir 04-10-2019
11233... 370 Urdhëra Ekzekutimi Merita Karaj Memhmet 04-10-2019
23000... 42 Kërkesa Civile Isuf Shehu Habibe 04-10-2019
21246... 296 Civile Themeli Alma Ahmeti Garip Agjensia E Tr... 02-10-2019
21235... 292 Civile Themeli Isuf Shehu D&Amp;A Fin Partner ... 02-10-2019