Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
21236... 195 Civile Themeli Isuf Shehu Life Drejtoria Rajo... 15-05-2019
11233... 172 Urdhëra Ekzekutimi Alma Ahmeti Fondi Besa 13-05-2019
11233... 174 Urdhëra Ekzekutimi Rexhep Karaj Fondi Besa 13-05-2019
11233... 170 Urdhëra Ekzekutimi Rexhep Karaj Fondi Besa 13-05-2019
11233... 171 Urdhëra Ekzekutimi Rexhep Karaj Fondi Besa 13-05-2019
11233... 173 Urdhëra Ekzekutimi Alma Ahmeti Fondi Besa 13-05-2019
23604... 7 Civile Themeli Alma Ahmeti Graciela Bledar 10-05-2019
11233... 168 Urdhëra Ekzekutimi Alma Ahmeti Micro Credit Albania... 09-05-2019
11233... 169 Urdhëra Ekzekutimi Rexhep Karaj Micro Credit Albania... 09-05-2019
21001... 188 Civile Themeli Isuf Shehu Luan Malgorzata 07-05-2019