Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
11233... 198 Urdhëra Ekzekutimi Isuf Shehu Shoqeria Faf 13-06-2019
11233... 202 Urdhëra Ekzekutimi Alma Ahmeti Shoqeria Faf 13-06-2019
11233... 210 Urdhëra Ekzekutimi Isuf Shehu Micro Credit Albania... 13-06-2019
11233... 212 Urdhëra Ekzekutimi Alma Ahmeti Fatmira 13-06-2019
11233... 199 Urdhëra Ekzekutimi Alma Ahmeti Shoqeria Faf 13-06-2019
11233... 200 Urdhëra Ekzekutimi Isuf Shehu Shoqeria Faf 13-06-2019
11233... 203 Urdhëra Ekzekutimi Isuf Shehu Shoqeria Faf 13-06-2019
11233... 206 Urdhëra Ekzekutimi Alma Ahmeti Shoqeria Faf 13-06-2019
11233... 207 Urdhëra Ekzekutimi Isuf Shehu Shoqeria Faf 13-06-2019
11233... 211 Urdhëra Ekzekutimi Alma Ahmeti Dega E Doganore Kuke... 13-06-2019