Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim me shpallje - Afrim Ferra dhe Dritan Ferra 03-10-2018
Njoftim me shpallje - Afrim Ferra dhe Dritan Ferra
Njoftim me shpallje - Vilson Beqiri (Erjon Beshiri) 03-10-2018
Njoftim me shpallje - Vilson Beqiri (Erjon Beshiri)
Njoftim me shpallje - Klotilda Xhavit Zalla 24-07-2018
Njoftim me shpallje - Klotilda Xhavit Zalla
Njoftim me shpallje - Blerina Xhavit Mana 24-07-2018
Njoftim me shpallje - Blerina Xhavit Mana
Njoftim me shpallje - Shoq. Taci Oil International Trading Supply Company 24-07-2018
Njoftim me shpallje - Shoq. Taci Oil International Trading Supply Company
Njoftim me shpallje - Lulzim Selimaj 19-07-2018
Njoftim me shpallje - Lulzim Selimaj
Njoftim me shpallje per deklaraten e mbrojtjes - Shoqeria TACI OIL 05-06-2018
Njoftim me shpallje - Shkelzen Zhilli 31-05-2018
Njoftim me shpallje - Leonard Copani 24-05-2018
Njoftim me shpallje - Leonard Copani
Njoftim me Shpallje Imer Masha 16-05-2018