RRJETI I KONTAKTEVE PUBLIKE TE GJYKATES
Nr    Emër Mbiemër     Institucioni    Funksioni     Email
 1    Luljeta Kola    Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë    Zv. Kryetare / Gjyqtar    luljeta.kole@gjykata.gov.al

 2    Lubiana Kinolli    Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë    Kancelare    lubjana.kinolli@gjykata.gov.al

 3    Klajdi Bregu    Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë    Specialist IT / Koordinator per te drejten e informimit    klajdi.bregu@gjykata.gov.al

 4    Sonjela Voskopi    Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë    Gjyqtar    sonjela.voskopi@gjykata.gov.al

 5    Arben Lera    Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë    Gjyqtar    arben.lera@gjykata.gov.al

 6    Besnik Shehu    Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë    Gjyqtar    besnik.shehu@gjykata.gov.al

 7    Maksim Qirjazi    Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë    Gjyqtar    maksim.qirjazi@gjykata.gov.al

 8    Ariola Kristo    Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë    Gjyqtar    ariola.kristo@gjykata.gov.al

 9    Markelian Kuqo    Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë    Gjyqtar    markelian.kuqo@gjykata.gov.al

 10    Seladin Pysqyli    Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë    Gjyqtar    seladin.pysqyli@gjykata.gov.al

 11    

 12    Eglantina Mikani    Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë    Gjyqtar    eglantina.mikani@gjykata.gov.al

 13    Flojera Davidhi    Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë    Gjyqtar    flojera.davidhi@gjykata.gov.al

 14    Genti Dokollari    Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë    Gjyqtar    genti.dokollari@gjykata.gov.al

 15    Drita Cipi    Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë    Kryesekretare    drita.cipi@gjykata.gov.al

 16    Anjeza Kristollari    Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë    Sekretare Regjistruese     anjeza.kristollari@gjykata.gov.al

 17    Jona Kacorri    Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë    Sekretare seance    jona.kacorri@gjykata.gov.al
 18    Onada Hajdini    Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë    Sekretare seance    Onada.hajdini@gjykata.gov.al
 20    Xhorxhina Vangjel    Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë    Sekretare seance    Xhorxhina.vangjel@gjykata.gov.al
 21    Zhuljeta Laskaj    Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë    Sekretare seance    Zhuljeta.laskaj@gjykata.gov.al
 22    Zamira Shkembi    Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë    Sekretare seance    Zamira.shkembi@gjykata.gov.al
 23    Adela Gjorgo    Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë    Sekretare seance    Adela.gjorgo@gjykata.gov.al
 24    Eriselda Elmazaj    Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë    Sekretare seance    Eriselda.elmazaj@gjykata.gov.al
 25    Adriana Fero    Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë    Sekretare seance    Adriana.fero@gjykata.gov.al
 26    Brilda Braho    Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë    Sekretare seance    Brilda.braho@gjykata.gov.al
 27    Elida Hymeti    Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë    Sekretare seance    Elida.hymeti@gjykata.gov.al
 28    Elsa Biberaj    Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë    Sekretare seance    Elsa.biberaj@gjykata.gov.al
 29    Raimonda Teneqexhi    Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë    Kryetare e Deges se Buxhetit    Raimonda.teneqexhi@gjykata.gov.al
 30    Marinela Cenolli    Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë    Arkiviste    marinela.cenolli@gjykata.gov.al