Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim me shpallje publike per shtetasen Laureta Koritari 24-12-2019
Njoftim me shpallje publike per shoqerine Farm Ekspres 2001 shpk 24-12-2019
Njoftim me shpallje publike per shtetasin Sokol Hitaj 24-12-2019
Njoftim me shpallje publike per shtetasin Fatmir Mara 24-12-2019
Njoftim me shpallje publike per shtetasen Sara Beshello 24-12-2019
Njoftim me shpallje publike per shtetasen Katerina Bedulla 24-12-2019
Njoftim me shpallje publike per shtetasin Valter Vila 24-12-2019
Njoftim me shpallje publike per shtetasen Xhuana Vila 24-12-2019
Njoftim me shpallje publike per shtetasin Olger Vila 24-12-2019
Njoftim me shpallje publike per shtetasen Fatbardha Vila 24-12-2019