Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim me shpallje publike per te paditurin Viktor Vincani 07-03-2018
Njoftim me shpallje publike per shtetasin Niko Nazari 13-02-2018
Njoftim me shpallje publike per te paditurin Artur Adhami 12-02-2018
Njoftim me shpallje publike per te paditurin Romeo Kambo 12-02-2018
Njoftim me shpallje publike per te padituren Maria Rushi 12-02-2018
Njoftim me shpallje publike per shtetasen Miriona Ermir Grozdan 12-02-2018
Shpallje vendimi per shtetasin Kosta Nita 12-02-2018
Njoftim me shpallje publike per shtetasen Kleopatra Mukaj 12-02-2018
Njoftim me shpallje publike per shtetasen Albina Hyska 12-02-2018
Njoftim me shpallje publike per shtetasin Thoma Vranishti 12-02-2018