Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim me shpallje publike per te paditurin Altin Latka 10-04-2018
shpallje per seance
Njoftim me shpallje publike per te padituren Vera Rushi 06-04-2018
Njoftim me shpallje publike per te paditurin Jani Rushi 06-04-2018
Njoftim me shpallje publike per te padituren Maria Rushi 06-04-2018
Njoftim me shpallje publike per te paditurin Viktor Vincani 07-03-2018
Njoftim me shpallje publike per shtetasin Niko Nazari 13-02-2018
Njoftim me shpallje publike per te paditurin Artur Adhami 12-02-2018
Njoftim me shpallje publike per te paditurin Romeo Kambo 12-02-2018
Njoftim me shpallje publike per shtetasen Miriona Ermir Grozdan 12-02-2018
Shpallje vendimi per shtetasin Kosta Nita 12-02-2018