RRJETI I KONTAKTEVE PUBLIKE TE GJYKATES 

Nr Emër Mbiemër Institucioni Funksioni  Email
  Admir Belishta Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë Kryetar admir.belishta@gjykata.gov.al
  Esmerald Xhafa Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë Kancelar esmerald.xhafa@gjykata.gov.al
  Klajdi Bregu Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë Specialist IT / Koordinator per te drejten e informimit klajdi.bregu@gjykata.gov.al
  Klau Ogrenaj Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë Koordinatore per Mardheniet e Gjykates me Publikun dhe Median klau_ogrenaj@yahoo.com
  Sonjela Voskopi Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë Gjyqtar sonjela.voskopi@gjykata.gov.al
  Arben Lera Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë Gjyqtar arben.lera@gjykata.gov.al
  Besnik Shehu Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë Gjyqtar besnik.shehu@gjykata.gov.al
  Maksim Qirjazi Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë Gjyqtar maksim.qirjazi@gjykata.gov.al
  Ariola Kristo Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë Gjyqtar ariola.kristo@gjykata.gov.al
  Markelian Kuqo Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë Gjyqtar markelian.kuqo@gjykata.gov.al
  Seladin Pysqyli Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë Gjyqtar seladin.pysqyli@gjykata.gov.al
  Luljeta Kola Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë Gjyqtar luljeta.kole@gjykata.gov.al
  Eglantina Mikani Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë Gjyqtar eglantina.mikani@gjykata.gov.al
  Alvano Murataj Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë Gjyqtar alvano.murataj@gjykata.gov.al
  Flojera Davidhi Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë Gjyqtar flojera.davidhi@gjykata.gov.al
  Genti Dokollari Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë Gjyqtar genti.dokollari@gjykata.gov.al
  Ina Pelteku Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë Kryesekretare ina.pelteku@gjykata.gov.al
  Anjeza Kristollari Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë Sekretare Regjistruese  anjeza.kristollari@gjykata.gov.al
  Janulla Tanka Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë Sekretare seance janulla.tanka@gjykata.gov.al
  Xhorxhina Vangjel Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë Sekretare seance xhorxhina.vangjel@gjykata.gov.al
  Greta Nurcelli Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë Sekretare seance greta.nurcelli@gjykata.gov.al
  Zamira Shkembi Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë Sekretare seance zamira.shkembi@gjykata.gov.al
  Lubljana Kinolli Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë Sekretare seance lubjana.kinolli@gjykata.gov.al
  Adela Gjorgo Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë Sekretare seance adela.gjorgo@gjykata.gov.al
  Zhuljeta Laskaj Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë Sekretare seance zhuljeta.laskaj@gjykata.gov.al
  Elisaveta Zguro Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë Sekretare seance elisaveta.zguro@gjykata.gov.al
  Adriana Fero Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë Sekretare seance adriana.fero@gjykata.gov.al
  Elida Hymeti Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë Sekretare seance elida.hymeti@gjykata.gov.al
  Elsa Byberai Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë Sekretare seance elsa.biberaj@gjykata.gov.al
    Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë Sekretare seance  
  Brunilda Sako Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë Sekretare seance brunilda.sako@gjykata.gov.al
  Vitoria Hajce Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë Sekretare seance vitoria.hajce@gjykata.gov.al
  Raimonda Teneqexhi Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë Kryetare e Deges se Buxhetit raimonda.teneqexhi@gjykata.gov.al
  Ilda Tanco Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korcë Arkiviste ilda.tanco@gjykata.gov.al