Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
76002... 935 Kërkesa Penale Arben Lera Prokuroria E Rrethit... 11-12-2018
76002... 936 Kërkesa Penale Luljeta Kole Prokuroria E Rrethit... 11-12-2018
71003... 356 Kërkesa Penale Sonjela Voskopi Prokuroria E Rrethit... 11-12-2018
80001... 246 Kërkesa Penale Markelian Kuqo 11-12-2018
58345... 674 Penale Themeli Luljeta Kole Prokurori Dashnor Nu... 11-12-2018
53805... 676 Penale Themeli Arben Lera Prokurore Ollga Visi... 11-12-2018
53811... 677 Penale Themeli Luljeta Kole Prokurori Julian Kri... 11-12-2018
76002... 934 Kërkesa Penale Sonjela Voskopi Prokuroria E Rrethit... 11-12-2018
71009... 939 Kërkesa Penale Markelian Kuqo Prokuroria E Rrethit... 11-12-2018
76002... 938 Kërkesa Penale Arben Lera Prokuroria E Rrethit... 11-12-2018