Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
58326... 208 Penale Themeli Sonjela Voskopi Prokuroria E Rrethit... 13-04-2018
58326... 209 Penale Themeli Luljeta Kole Prokuroria E Rrethit... 13-04-2018
80001... 76 Kërkesa Penale Arben Lera 13-04-2018
80001... 77 Kërkesa Penale Luljeta Kole 13-04-2018
80001... 78 Kërkesa Penale Arben Lera 13-04-2018
71009... 147 Kërkesa Penale Luljeta Kole Aristotel Mici 13-04-2018
80001... 74 Kërkesa Penale Markelian Kuqo 13-04-2018
80001... 75 Kërkesa Penale Sonjela Voskopi 13-04-2018
71009... 10 Kërkesa Penale Markelian Kuqo Prokuroria E Rrethit... 13-04-2018
58345... 210 Penale Themeli Arben Lera Prokurori Gentian St... 13-04-2018