Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
80001... 36 Kërkesa Penale Luljeta Kole 15-02-2018
56440... 117 Penale Themeli Sonjela Voskopi Prokurori Ervin Beqi... 15-02-2018
71000... 80 Kërkesa Penale Arben Lera Pavllo Emin 15-02-2018
53300... 115 Penale Themeli Markelian Kuqo Prokurori Ervin Beqi... 15-02-2018
58344... 116 Penale Themeli Admir Belishta Prokurore Oli Visi ... 15-02-2018
58110... 118 Penale Themeli Luljeta Kole Prokurori Julian Kri... 15-02-2018
71009... 146 Kërkesa Penale Arben Lera Prokuroria E Rrethit... 14-02-2018
71009... 148 Kërkesa Penale Sonjela Voskopi Prokuroria E Rrethit... 14-02-2018
80001... 35 Kërkesa Penale Markelian Kuqo 14-02-2018
71009... 145 Kërkesa Penale Markelian Kuqo Prokuroria E Rrethit... 14-02-2018