Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
76002... 661 Kërkesa Penale Markelian Kuqo Prokuroria E Rrethit... 12-09-2019
76002... 664 Kërkesa Penale Ervin Sulaj Prokuroria E Rrethit... 12-09-2019
76002... 665 Kërkesa Penale Flojera Davidhi Prokuroria E Rrethit... 12-09-2019
76002... 669 Kërkesa Penale Sonjela Voskopi Prokuroria E Rrethit... 12-09-2019
76002... 663 Kërkesa Penale Luljeta Kole Prokuroria E Rrethit... 12-09-2019
56540... 524 Penale Themeli Ariola Kristo Prokurori Edmond Shy... 12-09-2019
76002... 667 Kërkesa Penale Seladin Pysqyli Prokuroria E Rrethit... 12-09-2019
76002... 668 Kërkesa Penale Maksim Qirjazi Prokuroria E Rrethit... 12-09-2019
53508... 525 Penale Themeli Arben Lera Prokurori Gentian St... 12-09-2019
71009... 666 Kërkesa Penale Eglantina Mikani Prokuroria E Rrethit... 12-09-2019