Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
87001... 108 Kërkesa Penale Seladin Pysqyli 29-03-2019
76002... 357 Kërkesa Penale Markelian Kuqo Prokuroria E Rrethit... 29-03-2019
76002... 358 Kërkesa Penale Eglantina Mikani Prokuroria E Rrethit... 29-03-2019
80001... 92 Kërkesa Penale Flojera Davidhi 29-03-2019
80001... 93 Kërkesa Penale Maksim Qirjazi 29-03-2019
58108... 257 Penale Themeli Besnik Shehu Prokurori Julian Kri... 29-03-2019
58102... 258 Penale Themeli Luljeta Kole Prokurori Julian Kri... 29-03-2019
86000... 38 Kërkesa Penale Sonjela Voskopi Fluturim Karamanllar... 29-03-2019
71009... 354 Kërkesa Penale Maksim Qirjazi Prokuroria E Rrethit... 28-03-2019
76002... 356 Kërkesa Penale Seladin Pysqyli Prokuroria E Rrethit... 28-03-2019