Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
21001... 807 Civile Themeli Seladin Pysqyli Jorina Denis 29-03-2019
21009... 51 Civile Themeli Ariola Kristo Lirie Lepi (Myftari)... 29-03-2019
90103... 117 Kërkesa Civile Flojera Davidhi Shoqeria Fashion Alb... 29-03-2019
90103... 118 Kërkesa Civile Seladin Pysqyli Shoqeria Fashion Alb... 29-03-2019
90502... 808 Kërkesa Civile Arben Lera Shkendia Shyle Drej... 29-03-2019
21009... 50 Civile Themeli Ariola Kristo Murat Lepi Leonidha... 29-03-2019
90502... 804 Kërkesa Civile Flojera Davidhi Tomi Tanka Drejtori... 28-03-2019
90200... 115 Urdhëra Ekzekutimi Luljeta Kole Shoqeria Tregtare Pr... 28-03-2019
21009... 49 Civile Themeli Ariola Kristo Edmond Zypce Kevin ... 28-03-2019
90200... 113 Urdhëra Ekzekutimi Eglantina Mikani Shoqeria Kursim Kred... 28-03-2019