Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
21009... 111 Civile Themeli Ariola Kristo Kamber Aska Ymer As... 28-07-2018
21009... 113 Civile Themeli Ariola Kristo Ymer Aska Kamber As... 28-07-2018
21009... 112 Civile Themeli Ariola Kristo Altina Cucka Dritan... 28-07-2018 41-2018-2791 29-07-2018
21001... 1234 Civile Themeli Besnik Shehu Kostika Vikjola 27-07-2018
90101... 109 Kërkesa Civile Besnik Shehu Shoqeria Tregtare Ba... 27-07-2018
21233... 1236 Civile Themeli Seladin Pysqyli Kostaq Kamelia Tef... 27-07-2018
21001... 1235 Civile Themeli Eglantina Mikani Jani Zamira 27-07-2018
21246... 1237 Civile Themeli Eglantina Mikani Vasfi Keshilli I Mi... 27-07-2018
90200... 287 Urdhëra Ekzekutimi Flojera Davidhi Noa Sha 26-07-2018 41-2018-2787 27-07-2018
90200... 288 Urdhëra Ekzekutimi Maksim Qirjazi Noa Sha 26-07-2018