Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
90103... 117 Kërkesa Civile Flojera Davidhi Shoqeria Fashion Alb... 29-03-2019
90103... 118 Kërkesa Civile Seladin Pysqyli Shoqeria Fashion Alb... 29-03-2019
90502... 808 Kërkesa Civile Arben Lera Shkendia Shyle Drej... 29-03-2019
21009... 50 Civile Themeli Ariola Kristo Murat Lepi Leonidha... 29-03-2019
21001... 807 Civile Themeli Seladin Pysqyli Jorina Denis 29-03-2019
21009... 51 Civile Themeli Ariola Kristo Lirie Lepi (Myftari)... 29-03-2019
90200... 113 Urdhëra Ekzekutimi Eglantina Mikani Shoqeria Kursim Kred... 28-03-2019
90200... 116 Urdhëra Ekzekutimi Sonjela Voskopi Shoqeria Micro Credi... 28-03-2019
21001... 805 Civile Themeli Maksim Qirjazi Zhaklina Silvi 28-03-2019
21233... 803 Civile Themeli Seladin Pysqyli Zyra E Permbarimit K... 28-03-2019