Të nderuar lexues!

Mirë se vini në faqen zyrëtare të internetit për Gjykaten e Rrethit Gjyqësor Kavajë. Kjo faqe ka për qëllim të informoje qytetaret mbi veprimtaritë dhe të rejat në Gjykaten e Rrethit Gjyqësor Kavajë duke synuar transparencë për të gjithë.

Ketu do të gjeni informacione si: Kalendari i seancave gjyqësore, informacion për çështje gjyqësore etj.