Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
70101... 253 Kërkesa Penale Luan Lusha Autoriteti Kombetar ... 16-07-2018
71018... 251 Kërkesa Penale Genti Dokollari Prokuroria Kavaje 16-07-2018
71018... 252 Kërkesa Penale Genti Dokollari Prokuroria Kavaje 16-07-2018
80002... 295 Kërkesa Penale Genti Dokollari 16-07-2018
80001... 297 Kërkesa Penale Diamela Goxha 16-07-2018
61005... 110 Masa Sigurimi Luan Lusha Prokuroria Kavaje 16-07-2018 12-2018-1277 17-07-2018
71017... 99 Kërkesa Penale Diamela Goxha Klodjan 16-07-2018
80002... 294 Kërkesa Penale Diamela Goxha 16-07-2018
80001... 296 Kërkesa Penale Diamela Goxha 16-07-2018
61005... 108 Masa Sigurimi Diamela Goxha Prokuroria Kavaje 13-07-2018