Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
71000... 62 Kërkesa Penale Entela Shedula Asim 23-02-2018
61005... 29 Masa Sigurimi Luan Lusha Prokuroria Kavaje 23-02-2018
71004... 63 Masa Sigurimi Entela Shedula Dritan 23-02-2018
58344... 78 Penale Themeli Entela Shedula Kalem Prokuroria Ka... 22-02-2018
71017... 157 Kërkesa Penale Entela Shedula Luis 22-02-2018
71017... 49 Kërkesa Penale Luan Lusha Mario 22-02-2018
60005... 27 Masa Sigurimi Entela Shedula Ilir 22-02-2018
60001... 28 Masa Sigurimi Luan Lusha Prokuroria Kavaje 22-02-2018 12-2018-309 24-02-2018
71018... 156 Kërkesa Penale Luan Lusha Prokuroria Kavaje 22-02-2018
59130... 77 Penale Themeli Entela Shedula Mariglen Prokuroria... 22-02-2018