Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
80001... 451 Kërkesa Penale Genti Dokollari 14-10-2019
80003... 445 Kërkesa Penale Genti Dokollari 14-10-2019
80001... 448 Kërkesa Penale Genti Dokollari 14-10-2019
80001... 454 Kërkesa Penale Luan Lusha 14-10-2019
80001... 442 Kërkesa Penale Genti Dokollari 14-10-2019
71003... 378 Kërkesa Penale Genti Dokollari Prokuroria Kavaje 14-10-2019
71003... 379 Kërkesa Penale Luan Lusha Prokuroria Kavaje 14-10-2019
71018... 375 Kërkesa Penale Luan Lusha Prokuroria Kavaje 14-10-2019
71018... 376 Kërkesa Penale Diamela Goxha Prokuroria Kavaje 14-10-2019
71018... 377 Kërkesa Penale Genti Dokollari Prokuroria Kavaje 14-10-2019