Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje SUD shpk 26-06-2019
Shpallje Ilia Kalemi 26-06-2019
Shpallje Vigjilenca Matushi 26-06-2019
Shpallje Luljeta Kosta 26-06-2019
Shpallje Rakibe Xhani 26-06-2019
Shpallje Zajdeko Velaj 26-06-2019
Shpallje Gjylo Shehu 26-06-2019
Shpallje Marjana Martiko 26-06-2019
Shpallje Majlinda Melaj 26-06-2019
Shpallje Vasil Xhoga 26-06-2019