Koordinator për të drejtën e informimit

RONALDO IMERI

 

e-mail:     ronaldo.imeri@gjykata.gov.al