Koordinator për të drejtën e informimit

JANI GUZHUNI

 

e-mail:     jani.guzhuni@gjykata.gov.al