Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim Punesimi ne pozicionin (specialist IT) prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Gjirokaster 09-05-2018
Urdher Nr 27 03-04-2018
Lista me gjykime te reja date 07.03.2018 20-02-2018
Njoftim Punesimi
Ne dokumentin e bashkelidhur gjeni gjithe informacionin e nevojshem
REGJISTRI I KERKESAVE DHE PERGJIGJEVE 2016-2017
Taksat e Shërbimeve Gjyqësore
Ketu do te gjeni taksat e sherbimeve gjyqesore
Urdheri i psikologut ne republiken e Shqiperise