Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
72012... 404 Kërkesa Penale Arben Dosti Prokuroria 24-06-2019
72012... 405 Kërkesa Penale Mirela Iliopullo Prokuroria 24-06-2019
72012... 407 Kërkesa Penale Pellumb Vehbi Prokuroria 24-06-2019
72012... 411 Kërkesa Penale Blerta Çibuku (Marku) Prokuror 24-06-2019
72012... 412 Kërkesa Penale Pellumb Vehbi Albert Prokuroria 24-06-2019
72012... 399 Kërkesa Penale Blerta Çibuku (Marku) Prokuroria 24-06-2019
72012... 401 Kërkesa Penale Blerta Çibuku (Marku) Prokuroria 24-06-2019
72012... 403 Kërkesa Penale Mirela Iliopullo Prokuroria 24-06-2019
72012... 397 Kërkesa Penale Arben Dosti Daniel Prokurori 24-06-2019
72012... 398 Kërkesa Penale Blerta Çibuku (Marku) Angjelin Prokuroria... 24-06-2019