Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
61005... 114 Masa Sigurimi Blerta Çibuku (Marku) Prokuroria E Rrethit... 11-05-2018 21-2018-773 11-05-2018
80001... 47 Kërkesa Penale Blerta Çibuku (Marku) Roland Prokuroria E... 10-05-2018
71008... 48 Kërkesa Penale Blerta Çibuku (Marku) Kapo Prokuroria E R... 10-05-2018
72006... 49 Kërkesa Penale Arben Dosti Arsen Prokuroria E ... 10-05-2018
71008... 45 Kërkesa Penale Arben Dosti Prokuroria E Rrethit... 10-05-2018
61005... 113 Masa Sigurimi Blerta Çibuku (Marku) Prokuroria E Rrethit... 10-05-2018 21-2018-771 11-05-2018
71001... 46 Kërkesa Penale Albina Spaha Artur Prokuroria E ... 10-05-2018
71008... 50 Kërkesa Penale Pellumb Vehbi Riza Prokuroria E R... 10-05-2018
72012... 191 Kërkesa Penale Albina Spaha Kristo Prokuroria E... 07-05-2018
72012... 192 Kërkesa Penale Albina Spaha Prokuroria E Rrethit... 07-05-2018