MIRËSEVINI NË FAQEN ZYRTARE TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR GJIROKASTËR

 

 

 

1. Faqja zyrtare e Këshillit të Lartë Gjyqësor -  http:klgj.al/

 

2. Vendim i Këshillit të Lartë Gjyqësor nr.590, datë 26.11.2020 "PËR MIRATIMIN E PLANIT STRATEGJIK TË KOMUNIKIMIT PËR SISTEMIN GJYQËSOR" Printo

 

3. Vendim i Këshillit të Lartë Gjyqësor nr.592, datë 26.11.2020 "PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR KOMUNIKIMIN E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR ME MEDIAN" Printo