Njoftim Punesimi ne pozicionin (specialist IT) prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Gjirokaste   ( Per me shume informacion shikoni ne rubriken PASQYRA E SHTYPIT )